מחקרים 17.08.2016

COPD ודכאון, סקירת ספרות

מסקירת ספרות עדכנית עולה שכ 30% מחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית סובלים או עלולים לסבול מדכאון. שיעורי ההמצאות גבוהים גם בהשוואה למחלות כרוניות אחרות

חולים במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) נוטים לפתח ליקויים אפקטיביים ותסמיני חרדה בדרגות חומרה שונות. חוקרים מאוניברסיטת סנטה קטרינה בברזיל ערכו סקירת ספרות שיטתית כדי לאחד את המחקרים השונים שמיקדו את עניינם בקשר בין מחלת הריאות לבריאותם הנפשית של החולים ולאמוד את שיעורי ההמצאות העדכניים של דכאון בקרב חולי COPD. תוצאות הסקירה פורסמו לאחרונה בכתב העת Respiratory Medicine.

לטובת המחקר נסקרו מאגרי מידע מובילים ולוקטו מחקרים מבוקרים עם מדגמים גדולים מ100 חולי COPD מאובחנים על בסיס מדדים אופיניים בבדיקת תפקודי ריאות.
מ 1,613 מחקרים שנסרקו שמונה עמדו בסף המתודולוגי ונכללו בניתוח הסופי. המדגם המאוגם כלל 5,552 חולי COPD ו 5,211 משתתפי ביקורת. שיעור ההמצאות של דכאון בקרב חולי COPD עמד על 27.1% (95% רווח בר סמך 25.9-28.3) לעומת 10% בלבד בקרב נחקרי הביקורת (95% רווח בר סמך 9.2-10.8). יחס הסיכויים המאוחד לדכאון בנוכחות COPD היה 3.74 (95% רווח בר סמך 2.4-5.9), ברם נרשמה הטרוגניות בין מחקרית גבוהה. בין הגורמים הבולטים לאי אחידות היו: היקפי המדגמים, יחסים מספריים בין חולי COPD למשתתפי הביקורת, יחס בין מעשנים ללא מעשנים וכן משתנים איכותניים (אופן גיוס המשתתפים, חומרת COPD, סטטוס עישון, תחלואה נלווית וסקרי דכאון שונים).

לסיכום, מסקירת ספרות עדכנית עולה שכ 30% מחולי מחלת ריאות חסימתית כרונית סובלים או עלולים לסבול מדכאון. מדובר בשיעורי המצאות גבוהים מאוד, גם בהשוואה למחלות כרוניות אחרות, והדבר מחייב התייחסות רב מערכתית לחולי COPD הן במישור האבחוני והן הטיפולי.

מקור:

Respir Med. 2016 Aug;117:154-61. doi: 10.1016/j.rmed.2016.06.006. Epub 2016 Jun 7.
Prevalence of depression in COPD: A systematic review and meta-analysis of controlled studies.
Matte DL1, Pizzichini MM2, Hoepers AT3, Diaz AP3, Karloh M3, Dias M3, Pizzichini E4.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  סקירת ספרות
תגובות