מחקרים 11.09.2016

צנתור וירטואלי בקרב חולי סכרת - גם לממצאים קלים משמעות פרוגנוסטית

ממעקב בן חמש שנים אחר חולי סכרת עולה כי טרשת העורקים הכליליים המתגלה ב CT אנגיוגרפי מנבאת פרוגנוזה שלילית גם כאשר מדובר במחלה לא חסימתית ואתסמינית

(Angiography (shutterstock

המשמעות הפרוגנוסטית של הצרות אתסמינית של העורקים הכליליים המתגלה באנגיוגרפיה באמצעות CT (הצנתור הוירטואלי) coronary computed tomography angiographyי(CTA), איננה חד משמעית נכון להיום. במחקר שתוצאותיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of the American College of Cardiology צוות חוקרים רב לאומי בדק האם לממצאים אנגיוגרפיים חיוביים משקל פרוגנוסטי ארוך טווח בקרב חולי סכרת סוג 2 אתסמיניים מבחינה לבבית.

במחקר נכללו חולים שעברו CTA כלילי ונותרו במעקב 5 שנים ויותר לאחר הבדיקה מתוך מסד הנתונים של המחקר Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomesי(CONFIRM). מידת ההצרות הטרשתית של העורקים הכליליים על פי בדיקת הדימות הוגדרה כ 0% (ללא עדות לטרשת), מחלה בלתי חסימתית (הצרות בין 1% ל 49%) ומחלה כלילית חסימתית (הצרות של 50% ויותר). תמותה וארועים קרדיווסקולריים משמעותיים היוו את נקודות הסיום הראשיות ובוצעה השוואה בין חולי סכרת וחולים ללא דיסגליקמיה תוך שימוש במודל הסיכונים היחסיים של קוקס.

במדגם הסופי נכללו 1,823 חולי סכרת סוג 2 ומולם 1,823 חולים מותאמי ציוני נטייה ללא סכרת (גיל ממוצע 61.8 שנים, 54.4% גברים). ניתוח התוצאות מלמד כי הסיכון לתמותה בקרב חולים ללא טרשת כלילית לא הושפע מנוכחות סכרת (יחס סיכון מתוקנן 1.32, P=0.296). עם זאת שיעורי התמותה בקרב חולי סכרת עם מחלה כלילית בלתי חסימתית היו גבוהים משמעותית הן משיעורי התמותה של חולים עם הצרות כלילית דומה אך ללא סכרת (יחס סיכון 2.10, P<0.001) והן משיעורי התמותה של חולים לא סכרתיים עם טרשת כלילית חסימתית (P<0.001). ניתוח  של תת קבוצות מצא כי מחלה כלילית חסימתית ולא חסימתית בקרב חולי סכרת שיקפה סיכון מוגבר, כצפוי, לתמותה בהשוואה לחולי סכרת ללא מחלה כלילית (יחס סיכון של חולים עם מחלה לא חסימתית – 2.07 ויחס סיכון של חולים עם מחלה חסימתית 2.22, P=0.001 לשני הערכים).

החוקרים מסכמים כי במעקב בן חמש שנים אחר חולי סכרת סוג 2 הסתבר שממצאים אנגיוגרפיים המצביעים על טרשת העורקים הכליליים מנבאים שיעורי תמותה גבוהים גם כאשר מדובר במחלה לא חסימתית ואתסמינית. הסיכון לתמותה של חולי סכרת כפול ויותר מזה של מטופלים עם אותה תמונה אנגיוגרפית אך ללא דיסגליקמיה.

מקור:

JACC Cardiovasc Imaging. 2016 Aug 20. pii: S1936-878X(16)30473-9. doi: 10.1016/j.jcmg.2015.12.027. [Epub ahead of print]
Long-Term Prognostic Utility of Coronary CT Angiography in Stable Patients With Diabetes Mellitus.
Blanke P1, Naoum C1, Ahmadi A2

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנגיוגרפיה,  CTA,  צנתור וירטואלי,  CT כלילי,  מחלת לב איסכמית,  סוכרת סוג 2
תגובות