מחקרים 19.09.2016

השפעה של דכאון על תוחלת החיים של חולי אי ספיקת לב

בעבודה רטרוספקטיבית שהקיפה כמאתיים אלף חולי אי ספיקת לב דכאון התגלה כגורם פרוגנוסטי שלילי ומנבא תמותה, אולם רק בקרב חולים עם מקטע פליטה נמוך מ 35%

הפרעות מצב רוח וחרדה שכיחות מאוד בקרב חולי אי ספיקת לב, הערכות המתבססות על מחקרים בעשור האחרון מדברות על שיעורי המצאות גבוהים פי 4-5 של דכאון בדרגות חומרה שונות בקרב חולי אי ספיקת לב בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. חוקרים מדנמרק ביקשו לבדוק האם לתחלואה האפקטיבית השפעה מוחשית על שיעורי התמותה של החולים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of the American Heart Association.

המחקר התבסס על רשמים רפואיים לאומיים של דנמרק ונכללו בו כל החולים שאושפזו לראשונה בחייהם בגין אי ספיקת לב בין השנים 1995-2014. בניתוח הסופי נכללו 9,636 חולי אי ספיקת לב עם דכאון ו 194,887 חולי אי ספיקת לב ללא דכאון. התוצאות מלמדות כי הסיכון לתמותה בקרב חולי אי ספיקת לב עם דכאון נלווה עמד על 36%, לעומת 33% בקרב חולי אס"ל ללא דכאון. הסיכון לחמש שנים נאמד ב 68% לעומת 63% בקרב חולים ללא הפרעת מצב רוח קלינית. יחסי שיעורי ההארעות של מוות מכל סיבה במהלך 19 שנים מאבחון המחלה הלבבית עמדו על 1.06, 1.03 ו 1.02 בקרב חולים עם דכאון חמור, בינוני וקל, בהתאמה. המספרים התקבלו מאומדן סטטיסטי רגרסיבי תוך תקנון לגיל, מין, תקופה, תחלואה נלווית ומשתנים סוציודמוגרפיים.

בניתוח מעמיק עוד יותר התברר כי למקטע הפליטה של חדר שמאל השפעה מכרעת על תוחלת החיים של חולי אי ספיקת לב עם דכאון, כך יחס שיעורי ההארעות של תמותה מכל הסיבה עמד על 1.17 בקרב חולים עם מקטע פליטה של 35% ומטה, מנגד הסיכון הנשקף מדכאון איבד את כוחו בקרב חולים עם מקטע פליטה גבוה יותר (יחס שיעורי הארעות בקבוצת חולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה 36-49% ודכאון עמד על 0.98, ובקרב חולים עם תפקוד כמעט שמור של החדר השמאלי - מקטע פליטה של 50% ויותר יחס שיעורי ההארעות של מוות מסיבה כלשהי נאמד ב0.96). גם תקנון לסטטוס עישון וצריכת אלכוהול לא שינה את התמונה מהותית.

לסיכום, בעבודה רטרוספקטיבית שהקיפה כמאתיים אלף חולי אי ספיקת לב דכאון התגלה כגורם פרוגנוסטי שלילי ומנבא תמותה בקרב חולים עם מקטע פליטה נמוך מ 35%. אצל חולים עם אי ספיקה קלה יותר העליה בסיכון שניתן ליחס לתחלואה אפקטיבית הייתה לא חד משמעית ולא מובהקת סטטיסטית.

מקור:

J Am Heart Assoc. 2016 Sep 7;5(9). pii: e004137. doi: 10.1161/JAHA.116.004137.
Mortality Risk Among Heart Failure Patients With Depression: A Nationwide Population-Based Cohort Study.
Adelborg K1, Schmidt M2, Sundbøll J3, Pedersen L4, Videbech P5, Bøtker HE6, Egstrup K7, Sørensen HT4.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה,  EF,  הפרעה אפקטיבית
תגובות