מתוך ערוץ אי ספיקת לב 13.10.2016

אוסמולריות בדם: גורם פרוגנוסטי באי ספיקת לב

מחקר ספרדי מגלה כי אוסמולריות גבוהה היא גורם פרוגנוסטי שלילי המנבא תמותה ואשפוזים חוזרים בקרב חולי אי ספיקת לב. הקשר מובהק, אולם הסיכון המוחלט מזערי

התפקוד הלבבי מושפע משינוים אלקטרוליטריים ומידת ההידרציה, ומאידך אי ספיקת לב משפיעה על מגנונים הורמונליים והומאוסטטיים, תפקוד כלייתי, נטייה לאגירת נוזלים ועוד. חוקרים מספרד ביקשו לבדוק האם יחסי הגומלין הסבוכים בין המערכות מוצאים ביטוי עקבי באוסמולריות בדם, והאם לרמת האוסמולריות משמעויות קליניות או פרוגנוסטיות בהחמרה חריפה של אי ספיקת לב. מסקנות החוקרים פורסמו לאחרונה בכתב העת The International Journal of Cardiology.

העבודה התבססה על נתונים קליניים ומעבדתיים של חולים שנכללו ברשם אי ספיקת לב של ספרד, Spanish National Registry on Heart
(Failure (RICA. חולים שעמדו בתנאי ההכללה חולקו לרביעונים בהתאם לרמת האוסמולריות בדם בקבלתם לבתי החולים או במהלך אשפוזם. נקודת הסיום הראשית הוגדרה כמשלב של תמותה מכל סיבה ואשפוזים חוזרים בגין אי ספיקת לב.

בניתוח הסופי נכללו 2,568 בני אדם (47.46% גברים). חולים עם אוסמולריות גבוהה היו מבוגרים יותר, חולים יותר (בין מחלות הרקע בלטו במיוחד סכרת ואי ספיקת כליות) ורמות האשלגן, האוריאה, הקריאטינין והגלוקוז שלהם היו, כצפוי, גבוהות יותר.

במהלך שנת המעקב הראשונה שיעורי התמותה ברביעונים השונים עמדו על: 18% ברביעון הראשון (אוסמלריות נמוכה ביותר), 18% ברביעון השני, 23% ברביעון השלישי ו 28% ברביעון הרביעי, P<0.001. לאחר תקנון למשתני הבסיס אוסמולריות גבוהה נקשרה באופן מובהק לסיכון מוגבר לתמותה מכל סיבה (סיכון יחסי 1.02, 95% רווח בר סמך 1.01-1.03, P<0.001). בנוסף החוקרים זיהו עליה מובהקת בתמותה ואשפוזים חוזרים המקבילה לעליה ברביעוני האוסמולריות (P<0.001). גם סכרת, התפקוד הכלייתי, מדד ברטל, לחץ דם סיסטולי, BMI, רמת המוגלובין, סיווג NYHA ושימוש בחוסמי ביתא נקשרו לתמותה ואשפוזים חוזרים של חולי אי ספיקת לב.

החוקרים מסכמים כי אוסמולריות גבוהה היא גורם פרוגנוסטי שלילי אצל חולים המתאשפזים בתמונה קלינית של הדרדרות חריפה באי ספיקת לב. הקשר אמנם מובהק אך במונחים מוחלטים העליה בסיכון צנועה בלשון המעטה. יתכן ומדובר בסמן של חוסן רב מערכתי ירוד של החולים ומכאן שיעורי התמותה הגבוהים.

מקור:

Int J Cardiol. 2016 Jul 5;221:238-242. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.084. [Epub ahead of print]
High serum osmolarity at admission determines a worse outcome in patients with heart failure: Is a new target emerging?
Arévalo-Lorido JC1, Gómez JC2, Formiga F3, Conde-Martel A4, Carrera-Izquierdo M5, Muela-Molinero A6, Dávila-Ramos MF7, Serrado-Iglesias A8,Manzano-Espinosa L9, Montero-Pérez-Barquero M10.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  אוסמלריות,  דהידרציה,  אי ספיקת כליות,  אלקטרוליטים
תגובות