מחקרים 13.10.2016

נסיגה קוגניטיבית וזכרון מילולי – היתרון הנשי

מחקר חתך מגלה כי הזכרון המילולי של נשים עם הפרעה קוגניטיבית קלה טוב מזה של גברים עם ליקוי זהה, יתכן וידרשו התאמות מגדריות לאבחונים הקוגניטיביים המקובלים

אלצהיימר (צילום: אילוסטרציה)
אלצהיימר (צילום: אילוסטרציה)

שחיקה של הזכרון המילולי היא אחד המרכיבים הדומיננטיים בירידה קוגניטיבית המאפיינת את מחלת האלצהיימר וסוגים נוספים של שטיון. חוקרים מארה"ב בדקו האם קיימים הבדלים מגדריים בפגיעה בזכרון המילולי בקרב חולים וחולות עם ירידה דומה בתפקוד הקוגניטיבי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת NEUROLOGY.

672 משתתפים עם הפרעה קוגניטיבית קלה בעלת מרכיב שכחה דומיננטי amnestic mild cognitive impairment ו-254 חולי אלצהיימר לקחו חלק במחקר לצד 390 משתתפי ביקורת. כל הנחקרים השלימו מבדק מתוקף של זכרון מילולי (Rey Auditory Verbal Learning Test  -RAVLT) ועברו בדיקת PET -CT עם גלוקוז מסומן, בדיקה זו משמשת ככלי להערכה של תפקוד קוגניטיבי אובייקטיבי על סמך הפעילות (קליטת הגלוקוז המסומן) הנמדדת באונה הטמפורלית של המח temporal lobe glucose metabolic rates   (TLGluMR. הניתוח הסטטיסטי התבסס על רגרסיה לינארית שבחנה את ההבדלים המגדריים בקשר בין פעילות האונה הטמפורלית וציוני המבחן RAVLT בקרב המדגם כולו ובקרב קבוצות ספציפיות, תוך תקנון לגיל הנחקרים, רמת השכלתם וסטטוס הנשאות של הגנוטיפ APOE ε4.

ניתוח התוצאות גילה כי זכרון ורבלי של נשים היה טוב יותר בכל הקבוצות הנחקרות (p ≤ 0.005) . היתרון הנשי היה מקסימלי בקרב נחקרים בעלי פעילות טמפורלית שמורה יחסית ( TLGluMR בינוני וגבוה) ומינימלית עד זניחה בקרב נחקרים עם פעילות טמפורלית ירודה. ריבוד נוסף של התוצאות הצביע על יתרון נשי מובהק רק בקבוצת ה aMCI ולא בקרב חולי האלצהיימר או בקבוצת הביקורת.

סיכום

החוקרים מסכמים כי הזכרון המילולי של נשים עם הפרעה קוגניטיבית קלה טוב מזה של גברים עם ליקוי קוגניטיבי זהה, זאת חרף האטה שקולה בחילוף החומרים במערכת העצבים המרכזית. החוקרים משערים כי הזכרון הורבלי של נשים טוב יותר לאורך החיים והן מסוגלות לספוג פגיעה קוגניטיבית עמוקה יותר מבלי להציג סימני נסיגה קליניים. הערכה של הזכרון המילולי מהווה מרכיב מרכזי באבחון של הפרעה קוגניטיבית התחלתית ושטיון ויתכן כי יש מקום לקבוע התאמות מגדריות לאבחונים הקוגניטיביים המקובלים.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

מקור:
Female advantage in verbal memory
Evidence of sex-specific cognitive reserve
Erin E. Sundermann, PhD, Pauline M. Maki, PhD,
Published online before print October 5, 2016, Neurology

נושאים קשורים:  שיטיון,  ירידה קוגניטיבית,  דמנציה,  אלצהיימר,  זכרון מילולי,  הבדל מגדרי
תגובות