מחקרים 08.11.2016

אינבו? טיפול גלוי בפלצבו יעיל בלומבגו כרוני

מתוצאות של ניסוי קליני אקראי ומבוקר שנערך בפורטוגל עולה כי טיפול בפלצבו בכאב גב תחתון כרוני יעיל גם כאשר החולים מודעים לכך שהם נוטלים תרופת דמה

מתן תרופות (אילוסטרציה)
מתן תרופות (אילוסטרציה)

האם ההשפעה המטיבה של פלצבו בכאב גב תחתון כרוני עומדת בעינה גם כאשר החולים מודעים לכך שהם מקבלים תכשיר אינרטי מבחינה פרמקולוגית? זו השאלה שעמדה בבסיסו של ניסוי אקראי ומבוקר שערכו חוקרים מפורטוגל. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת PAIN.

למחקר גויסו 97 חולים בני 17 ומעלה שסבלו מכאב גב תחתון במשך שלושה חודשים לפחות ועברו הערכה מקיפה של מומחה כאב. החולים הוקצו אקראית לזרוע של טיפול שגרתי בכאב לומברי (נוגדי דלקת לא סטרואידליים, אצטומנופן וכדומה) וזרוע בה לטיפול המקובל הוספו כמוסות פלצבו במשך שלושה שבועות, מתן הפלצבו נעשה באופן גלוי. עוצמת הכאב נמדדה בסולם מ 1 עד 10 תוך אומדן של כאב מקסימלי, מינימלי וממוצע וסיכום של ציון כאב כולל שהווה את תוצאת המחקר הראשית. פגיעה  תפקודית כתוצאה מכאבי הגב הוגדרה כתוצאה ראשית נוספת.

83 חולים השלימו את המחקר. חרף המודעות של החולים לעובדה כי קיבלו כמוסות אינבו, הטיפול הניב ירידה מוחשית בכאב בהשוואה לטיפול השגרתי לבדו. רמת הכאב פחתה בכל המדדים הבדידים שנבדקו ובתוצאת המחקר הראשית המשולבת (P<0.001). הירידה בעוצמת הכאב הכולל עמדה על 1.5 נקודות בזרוע הטיפול השגרתי ותוספת פלצבו, ועל 0.2 נקודות בלבד בזרוע הטיפול השגרתי לבדו. גם הליקוי התפקודי הנלווה לכאבי הגב פחת משמעותית (ב 2.9 נקודות) בקרב חולים שקיבלו פלצבו גלוי, מנגד חולים שלא קיבלו פלצבו לא חוו כל שיפור מהותי בתפקודם (0.0 נקודות, P<0.001). בתום הניסוי חולים שלא הוקצו לקבלת פלצבו קיבלו את טיפול הדמה במשך שלושה שבועות נוספים וחוו ירידה משמעותית בכאב (1.5 נקודות) ושיפור ניכר בתפקוד (3.4 נקודות).

לסיכום, טיפול בפלצבו התגלה כיעיל גם כאשר החולים היו מודעים לכך שהם נוטלים תרופת דמה ללא פעילות פרמקולוגית. בהנחה כי בבסיס אפקט הפלצבו עומדת סוגסטיה טיפולית התוצאות כלל אינן מפתיעות. יתרה מכך, יתכן כי מתן פתוח של פלצבו יעיל אף יותר ממתן במסווה של תרופה פעילה שכן הספק עלול לפגוע בשכנוע הפנימי של החולים.

מקור:

PAIN. Open-label placebo treatment in chronic low back pain: a randomized controlled trial.
Carvalho, Cláudia; Caetano, Joaquim Machado

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאבי גב תחתון,  פלצבו,  אינבו,  אפקט הפלצבו,  סכיאטיקה,  לומבגו
תגובות