הודעות 11.12.2016

סדנא בשיטות מחקר בהנחיית פרופ' ליאת לרנר-גבע

19-20 בינואר 2017 I האיגוד מציע מלגות מצוינות לחוקרים בתחילת דרכם עבור השתתפות בסדנא

איגוד רופאי המשפחה מעוניין לעודד את חבריו להתקדם ולהיות מעורבים במחקר.

האיגוד מציע לחוקרים בתחילת דרכם 5 מלגות מצוינות בסך 400₪ כל אחת להשתתפות בסדנת מחקר שתתקיים באוניברסיטת תל אביב.

הפרטים מצורפים למטה.

מלגת המצוינות תוענק לאחר הצגת קבלות על התשלום והצגת אישור השתתפות בסדנא.

המעוניינים מוזמנים לפנות לשרית מזכירת האיגוד sfamilymed@gmail.com על מנת להגיש את המועמדות. ההרשמה והתשלום בבי"ס ללימודי המשך

פרופ' שלמה וינקר
יו"ר האיגוד

%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8

נושאים קשורים:  הודעות,  לימודים,  מלגות
תגובות