מחקרים 26.12.2016

טיוטרופיום - תוספת יעילה באסתמה עמידה

במחקר מבוקר הוספה של טיוטרופיום לטיפול משולב אך בלתי מספק באסתמה כרונית תרמה לשיפור נשימתי קליני. מרחיב הסמפונות מגן, קרוב לודאי, גם מפני שינויים ריאתיים מבניים

מרחיב סמפונות אנטיכולינרגי ארוך טווח - טיוטרופיום Tiotropium משמש זה שנים לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), אולם לאחרונה התכשיר במתן חד יומי הוכח כיעיל גם באסתמה בקרב מבוגרים. במחקר נוסף שתוצאותיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Allergy and Asthma Proceedings חוקרים מיפן בחנו את השפעתו של טיוטרופיום על הגאומטריה של הסמפונות ועל חומרת התהליך הדלקתי בקרב חולי אסתמה שסבלו ממחלה תסמינית חרף טיפול במשאפים סטרואידליים (ICS) ומרחיבי סמפונות ארוכי טווח קלאסיים (LABA).

למחקר גויסו 53 חולים שסבלו מתסמיני קצרת חרף טיפול קבוע במשאפי ICS/LABA משולבים, ערך ה FEV1 ללא מרחיב סמפונות של החולים עמד על 60-90%. החולים הוקצו אקראית לתוספת של טיוטרופיום לטיפול הכרוני (5 מ"ג פעם ביום, 25 חולים) או לטיפול קבוע ללא תוספת כלשהי (28 חולים), למשך 48 שבועות.

מניתוח התוצאות עולה כי תוספת של טיוטרופיום הקטינה באופן מובהק הן את עובי דופן הסמפונות והן את שטח הפנים של העץ הברונכיאלי המתוקנן לשטח פני הגוף, ובנוסף נרשם שיפור מוחשי בתנגודת הנשיפתית (P=0.05 לכל המדדים). לא נרשם פער מהותי באחוז חד תחמוצת החנקן הננשפת (NO) בין שתי הזרועות. השינויים בעובי הדופן ובשטח פני הסמפונות הציגו הלימה מובהקת לשיפור ב FEV1 ,יP=0.001.

החוקרים מסכמים כי הוספה של טיוטרופיום, פעם ביום, לטיפול משולב אך בלתי מספק באסתמה כרונית תורמת לשיפור מוחשי במדדים הנשימתיים המרכזיים, יתרה מכך, דומה כי הטיפול המשולש מגן מפני שינויים מבניים כרוניים בעץ הברונכיאלי.

מקור:

.Allergy Asthma Proc. 2016 Nov;37(6):147-15
Effects of the addition of tiotropium on airway dimensions in symptomatic asthma
.Hoshino M1, Ohtawa J, Akitsu

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  תפקוד נשימתי,  FEV-1,  אסתמה,  טיוטרופיום,  משאפים משולבים,  ספיריבה,  SPIRIVA
תגובות