אנו משיקים בקרוב שירות מיוחד עבורכם, רופאי המשפחה: ייעוץ בטיפול בכאב!
שירות הייעוץ יפעל דרך כתובת אי מייל של החוג, ואתר החוג שנמצא באתר
איגוד רופאי המשפחה. חברי ועד החוג, שהינם רופאי משפחה מנוסים בטיפול בכאב, ישמחו לחלוק עמכם את ניסיונם ולענות לכם על דילמות ואתגרים מהמרפאה.
תוכלו לשלוח אלינו התייעצויות לכתובת מייל זה ותקבלו תשובות מאחד
מחברי ועד החוג: FamMedPain@gmail.com

נושאים קשורים:  חדשות