מחקרים 23.01.2017

האם ניתן לדחות את הפעילות הגופנית לסוף השבוע?

לפי תוצאות מחקר המתפרסם ב- JAMA Internal Medicine, פעילות גופנית מפחיתה תמותה גם בקרב "לוחמי סוף השבוע", וגם בקרב אלו הפעילים בתדירות שבועית או משך זמן קצרים מהמומלץ על ידי ה- WHO

פעילות גופנית נמצאה זה מכבר קשורה להפחתת תמותה מכל סיבה שהיא, בין השאר ממחלות לב וכלי דם. ה- WHO ממליץ לכל בני הגילאים 18-64, על פעילות גופנית בעצימות בינונית במשך 150 דקות שבועיות לפחות, ובעצימות גבוהה במשך 75 דקות שבועיות או יותר. אלו המבצעים פעילות גופנית בהתאם להמלצות אלו, אך בחלוקה לפעם או פעמיים בשבוע בלבד מכונים "לוחמי סוף השבוע" ("weekend warriors"). במחקר שתוצאותיו מתפרסמות ב- JAMA Internal Medicine ביקשו החוקרים לבדוק את הקשר בין סגנון הפעילות של מתאמני סוף השבוע, ושל משתתפים פעילים גופנית אך למשך זמן קצר מהמומלץ, לבין תמותה מכל סיבה שהיא, תמותה על רקע תחלואה קרדיווסקולרית, ועל רקע מחלת הסרטן.

במסגרת מחקר זה נאספו נתונים באמצעות סקרי בריאות שנערכו באנגליה ובסקוטלנד, הנוגעים למשתתפים ומשתתפות מגיל 40 ואילך, ובהמשך נערך מעקב אחר רישומי תמותה. הנתונים נאספו בין השנים 1994 ועד 2012, וניתוח הנתונים נעשה בשנת 2016. במסגרת השאלונים דווחו המשתתפים על פעילות פנאי כולל פעילות גופנית, כאשר תבניות הפעילות הוגדרו כלא פעיל, פעיל במידה חלקית לא מספקת (פעילות של פחות מ- 150 דקות שבועיות בעצימות בינונית, ופחות מ- 75 דקות שבועיות בעצימות גבוהה), לוחמי סוף השבוע (פעילות גופנית של 150 דקות או יותר בעצימות בינונית, או פעילות של 75 דקות או יותר בעצימות גבוהה באימון אחד או שניים בשבוע), או פעיל באופן שגרתי (150 דקות ומעלה של פעילות בעצימות בינונית או 75 דקות ומעלה של פעילות בעצימות גבוהה בחלוקה ל- 3 אימונים שבועיים או יותר). התוצאות העיקריות הוגדרו כתמותה מכל סיבה שהיא, תמותה קרדיווסקולרית, או תמותה ממחלת הסרטן.

במחקר נכללו כ- 63,591 משתתפים (45.9% גברים, 44.1% נשים, גיל ממוצע 58.6, SD של 11.9 שנים). במהלך 561,159 שנות אדם של מעקב, אירעו 8,802 מקרי תמותה מכל סיבה שהיא, מתוכן 2,780 על רקע מחלות לב וכלי דם, ו- 2,526 בעקבות מחלת הסרטן. בהשוואה למשתתפים שאינם פעילים, יחס הסיכון (hazard ratio - HR) שחושב לתמותה מכל סיבה שהיא היה 0.66 (h(95% CI, 0.62-0.72למשתתפים פעילים במידה חלקית, 0.70 (0.60-0.82, CIי95%) למתאמני סוף השבוע, ו- 0.65 (h(95% CI, 0.58-0.73למשתתפים העוסקים בפעילות גופנית באופן שגרתי. עוד בהשוואה למשתתפים שאינם פעילים, חושב HR לתמותה ממחלות לב וכלי דם של 0.60 (CI, 0.52-0.69י95%)hלמשתתפים פעילים במידה חלקית, 0.60 (h(95% CI, 0.45-0.82 למתאמני סוף השבוע, ו- 0.59 (h(95% CI, 0.48-0.73לאלו הפעילים באופן שגרתי. HR לתמותה בעקבות מחלת הסרטן חושב כ- 0.83 (h(95% CI, 0.73-0.94 למשתתפים פעילים במידה חלקית, 0.82י(h(95% CI, 0.63-1.06למתאמני סוף השבוע, ו- 0.79 (h(95% CI, 0.66-0.94למשתתפים הפעילים באופן שגרתי.

החוקרים מסכמים כי פעילות גופנית, גם אם בתדירות שבועית נמוכה או במתכונת של מתאמני סוף השבוע, מובילה להפחתת תמותה מכל סיבה שהיא, תמותה על רקע קרדיווסקולרי או בעקבות מחלת הסרטן, וכי ממצאים אלו משמעותיים גם לאחר תקנון לערפלנים אפשריים.

מקור:

O’Donovan, G., Lee, I.M., Hamer, M. and Stamatakis, E., Association of “Weekend Warrior” and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality. JAMA Internal Medicine.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  פעילות גופנית,  weekend warriors,  מחלות לב וכלי דם,  WHO
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות