מחקרים 09.02.2017

טיפול בתרופות אנטי-וירליות ישירות בחולים קשישים עם הפטיטיס C

במחקר שנערך ביפן נמצא כי טיפול ב- HCV באמצעות משלב תרופות אנטי וירליות ישירות ללא אינטרפרון יעיל ונסבל היטב גם בקרב מטופלים קשישים, מוביל ל- SVR בשיעורים גבוהים, ועל ידי כך להפחתת תמותה

הטיפול האנטי וירלי ב- HCV על ידי משלב תרופות אנטי וירליות ישירות (DAAs) וללא אינטרפרון, נסבל היטב על ידי האוכלוסייה המבוגרת, עם פחות תופעות לוואי בהשוואה לטיפול באינטרפרון. חוקרים ביפן ביקשו לבחון את יעילותו של טיפול נטול IFN כנגד HCV בקרב אוכלוסיית הקשישים, לבדוק עד כמה הטיפול נסבל בקרב מטופלים אלו, ולהעריך את היתרון ההישרדותי של השגת (SVR (sustained virologic response בחולים אלו.

לצורך המחקר גויסו מטופלים עם HCV גנוטיפ 1 ממספר מרכזי טיפול ביפן לקבלת טיפול ב- DAAs (עם דקלטסביר ואסונפרביר) וחולקו לשלוש קבוצות גיל – כ- 115 מטופלים בני 80 ומעלה, 151 מטופלים בגילאים 70-80, ו- 115 מטופלים צעירים מגיל 70. נעשתה השוואה בין הקבוצות לפי מדדים של SVR, ושיעורי הפסקת הטיפול. בחלקו השני של המחקר, נעשתה השוואה בין בני ה- 80 פלוס שהשיגו SVR, לבין קבוצת ביקורת שכללה מספר זהה של מטופלים בני למעלה מ- 80 עם HCV פרסיסטנטי.

מבחינת מחלות רקע של המשתתפים, שיעורם של מטופלים עם יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, מחלות מסתמיות ואריתמיות היה גבוה משמעותית בקבוצת הקשישים, אך לא היה הבדל בשכיחותה של מחלת הסוכרת בין הקבוצות. שיעורי SVR בעקבות הטיפול היו 96.5% בקרב בני ה- 80 פלוס, 95.4% בגילאי 70-80, ו- 93.9% בקבוצת הצעירים מגיל 70. לא נראו הבדלים משמעותיים סטטיסטית בשיעורי הפסקת הטיפול שהיו – 2.6%, 1.3% ו- 0.9%, בהתאמה. בהשוואה שנעשתה בין בני למעלה מ- 80 עם SVR, וקבוצת הביקורת עם HCV עיקש, שיעורי התמותה מסיבה כלשהי כעבור שנה היו נמוכים משמעותית בקבוצת ה- SVRי(2.7% לעומת 15.3%; p = 0.0016), ובעוד שיעורי התמותה בעקבות מחלת כבד היו 8.1% בקרב המטופלים עם HCV עיקש, בקבוצת המטופלים עם SVR לא נראו מקרי תמותה על רקע מחלה כבדית.

החוקרים מסכמים כי משלב טיפול ב- DAAs ללא אינטרפרון נמצא כיעיל ביותר, ונסבל היטב גם בקרב מטופלים קשישים, ונראה שמוביל ליתרון הישרדותי בעקבות ארדיקציה של HCV באוכלוסיית מטופלים זו.

מקור:

Toyoda, H., Kumada, T., Tada, T., Shimada, N., Takaguchi, K., Senoh, T., Tsuji, K., Tachi, Y., Hiraoka, A., Ishikawa, T. and Shima, T., 2016. Efficacy and tolerability of an IFN-free regimen with DCV/ASV for elderly patients infected with HCV genotype 1B. Journal of Hepatology.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  DAAs,  INF-free regimen,  SVR
תגובות