מחקרים 07.03.2017

ניתוח להסרת שקדים או מעקב בלבד בילדים עם דלקות גרון חוזרות

ממטא-אנליזה עולה כי ניתוח להסרת שקדים בילדים עם דלקות גרון חוזרות הוביל להפחתה במספר הזיהומים, בפנייה לרופאים ובהיעדרות מבית הספר בהשוואה למעקב בלבד, אך יתרון זה נראה במעקב של שנה אחת בלבד, וחוזקן של הראיות היה חלש עד בינוני

לניתוח להסרת שקדים בילדים שתי התוויות עיקריות: דלקות שקדים חוזרות, ודום נשימה חסימתי בשינה. דלקות שקדים חוזרות או חמורות מוגדרות כשבעה אירועים או יותר של כאב גרון בשנה החולפת, חמישה אירועים או יותר בכל שנה בשנתיים האחרונות, או שלושה אירועים או יותר בכל שנה בשלוש השנים החולפות. עם זאת, לא קיימת כיום בדיקה המהווה gold standard לאבחנה, היכולה לקשור תסמינים של כאב גרון לדלקת השקדים, כאשר גם משטח לוע חיובי ל- group A strepי(GAS) עשוי לייצג נשאות ולא בהכרח מעיד על הגורם למחלה. מצב זה מקשה על קבלה מושכלת של החלטה בנוגע לביצוע ניתוח להסרת שקדים. חוקרים אמריקאים ביקשו להעריך את יעילותו של ניתוח להסרת שקדים או הסרת שקדים ואדנואידים כטיפול לדלקות שקדים חוזרות ונשנות בהשוואה למעקב בלבד.

לצורך המחקר ערכו החוקרים סקירת ספרות שיטתית בחיפוש אחר מחקרים קליניים ומחקרי עוקבה פרוספקטיביים ורטרוספקטיביים שנערכו בין השנים 1980-2016.

נמצאו שבעה מחקרים שהתייחסו לשאלת המחקר, בהם נכללו ילדים עם שלושה או יותר אירועים של דלקות שקדים בשנה עד שלוש שנים שקדמו להתערבות. במחקרים בהם נכללו נתונים הנוגעים למצבם של הילדים טרם ההתערבות, נראתה ירידה במספר האירועים של דלקות גרון ו/או כאב גרון בשתי הקבוצות במהלך תקופת המעקב, אך נראתה ירידה גדולה יותר בסך הימים בהם סבלו הילדים מכאבי גרון, סך הפניות לרופאים, מספר האבחנות שנעשו של GAS לפי משטח, וימי היעדרות מבית הספר בקרב ילדים שעברו ניתוח להסרת שקדים, במעקב לטווח קצר (עד 12 חודשים). איכות החיים לא הייתה שונה משמעותית בין שתי הקבוצות בשום שלב, והראתה מגמת שיפור עם הזמן בשתי הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי בכל הנוגע לאירועים של דלקות גרון חוזרות והיעדרות מבית הספר, נראה שיפור רב יותר בקרב ילדים שעברו ניתוח להסרת שקדים בהשוואה לילדים שהיו תחת מעקב בלבד, במהלך השנה שלאחר הניתוח. עם זאת, נראה כי חוזקן של הראיות כפי שעולה ממחקרים אלו חלש עד בינוני, וכמו כן היתרון הנראה לא היה עקבי בטווח הרחוק יותר, אך מידע ארוך טווח הינו מוגבל. יש צורך, אם כך, במחקרים נוספים על מנת להעריך את התועלת של ניתוח להסרת שקדים לטווח הארוך, על מנת לנסות ולאפיין את קבוצות הילדים שעשויים להפיק תועלת רבה יותר מניתוח זה, וכמו כן על מנת להעריך את המהלך הטבעי והשלכותיהן של דלקות שקדים חוזרות על הילדים לאורך תקופת מעקב ארוכה.

מקור:

Morad, A., Sathe, N. A., Francis, D. O., McPheeters, M. L., & Chinnadurai, S. (2017). Tonsillectomy Versus Watchful Waiting for Recurrent Throat Infection: A Systematic Review. Pediatrics, e20163490.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח להסרת השקדים,  דלקות גרון חוזרות,  GAS
תגובות