מחקרים 16.03.2017

ורניקלין, בופרופיון, ייעוץ אישי וייעוץ טלפוני מסייעים ביעילות למעשנים עם תחלואה קרדיווסקולרית להיגמל מעישון

מטה-אנליזה שהקיפה אלפי מטופלים עם מחלות קרדיווסקולריות מצאה כי ההתערבות היעילה ביותר להפסקת עישון בקרב אוכלוסייה זו הינה ורניקלין ואחריה ייעוץ אישי, ייעוץ טלפוני ובופרופיון, זאת בהשוואה לסוגי התערבויות תרופתיות והתנהגותיות אחרות

למרות שהיעילות והבטיחות של התערבויות שונות להפסקת עישון מבוססות וידועות היטב, היעילות ובטיחות שלהן בקרב מטופלים עם מחלות קרדיווסקולריות עדיין אינן מבוססות. מחקר זה נערך במטרה להעריך את היעילות והבטיחות של התערבויות תרופתיות והתנהגותיות להפסקת עישון בקרב מטופלים עם מחלות קרדיווסקולריות בעזרת מטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית.

בוצע חיפוש במאגרי המידע EMBASE, PsycINFO, MEDLINE, PubMed ו-Cochrane Tobacco Addiction Specialized Register אחר מאמרים מבוקרים עם הקצאה אקראית שהעריכו את היעילות של התערבויות התנהגותיות ותרופתיות להפסקת עישון בקרב מטופלים עם מחלות קרדיווסקולריות. התוצאים המבוקשים היו התנזרות מעישון לאחר שישה ו- 12 חודשים, אשר הוגדרה לפי הקריטריונים המחמירים ביותר שדווחו. נאספו נתונים מכל המחקרים עבור השוואות ישירות בעזרת מודלים של השפעות אקראיות. מטה-אנליזה רשתית, בגישה גרפית-תיאורטית, שימשה לביצוע השוואות עקיפות.

שבעה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית שבחנו את השימוש בתרופות להפסקת עישון והקיפו 2,809 משתתפים ו- 17 מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית שבחנו התערבויות התנהגותיות להפסקת עישון והקיפו 4,666 משתתפים ענו על קריטריוני ההכללה למטה-אנליזה.
המטה-אנליזה הרשתית חשפה כי ורניקלין (Varenicline – Champix) (סיכון יחסי [relative risk – RR]:י2.64, 95% רווח בר סמך: 1.34-5.21) ובופרופיון (Bupropion - Wellbutrin, Zyban)י(RR: 1.42, 1.01-2.01) נקשרו לשיעורי התנזרות גבוהים יותר בהשוואה לאינבו. הראיות בנוגע לתחליפי ניקוטין לא היו חד-משמעיות (RR:י1.22, 0.72-2.06). טיפול טלפוני (RR:י1.47, 1.15-1.88) וייעוץ אישי (RR:י1.64, 1.17-2.28) היו יעילים יותר מטיפול סטנדרטי, בעוד שהתערבויות התנהגותיות דרך בית חולים לא היו יעילות יותר מטיפול סטנדרטי (RR:י1.05, 0.78-1.43).

תוצאות מטה-אנליזה זו מציעות כי ורניקלין ובופרופיון, כמו גם ייעוץ אישי וטלפוני, מסייעים בגמילה מעישון בקרב מטופלים עם מחלות קרדיווסקולריות.

מקור:

Suissa K, Larivière J, Eisenberg MJ, Eberg M, Gore GC, Grad R, Joseph L, Reynier PM, Filion KB.
Efficacy and Safety of Smoking Cessation Interventions in Patients With Cardiovascular Disease
A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2017 Jan;10(1). pii: e002458. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.115.002458. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון ומחלות קרדיווסקולריות,  מעשנים חולי לב,  התערבות תרופתית להפסקת עישון,  ורניקלין,  צ'אמפיקס,  בופרופיון,  וולבוטרין,  תחליפי ניקוטין,  טיפול טלפוני לגמילה מעישון,  ייעוץ אישי לגמילה מעישון,  התערבות להפסקת עישון,  זיבאן