medic webinar 28.03.2017

וובינר מדעי: מחקרים קרדיווסקולריים בסוכרת - מתיאוריה לפרקטיקה

medic webinar מציגים את הרצאתו של פרופ' אלון גרוסמן, סגן מנהל פנימית ה', מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה, שנערכה במסגרת הקורס "עידן חדש בסוכרת". זוהי הרצאה ראשונה מתוך שתיים בקורס זה, אשר השתתפות בו מקנה 3 נק' CME

תגובות