מחקרים 30.03.2017

תוצאותיהן של גישות טיפוליות שונות בסרטן ערמונית מקומי

כריתה נרחבת של הערמונית נמצאה קשורה להחמרה משמעותית יותר בתפקוד המיני ובאי נקיטת שתן כעבור 3 שנים, הן בהשוואה ל- EBRT והן בהשוואה למעקב פעיל

הטיפול המיטבי בסרטן ערמונית מקומי תלוי במספר גורמים, ביניהם הסיכון להתקדמות המחלה, מחלות רקע נוספות, תפקוד בסיסי של מערכת העיכול ודרכי השתן, תפקוד מיני, והעדפות המטופל. השוואת יעילותם והסיבוכים הנלווים לטיפולים המקובלים הכרחית לצורך קבלת החלטות משותפת עם המטופל בנוגע לטיפול הרצוי. חוקרים מארצות הברית ביקשו לסקור את הסיבוכים השונים של הגישות הטיפוליות המקובלות כיום בסרטן ערמונית מקומי, באמצעות השוואה של תוצאות תפקודיות ותופעות לוואי בעקבות הסרת ערמונית נרחבת (radical prostatectomy), טיפול בקרינה חיצונית (external beam radiation therapy; EBRT), ומעקב פעיל.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי לקחו חלק גברים בני פחות מ- 80, שאובחנו בין השנים 2011-2012 עם סרטן ערמונית מקומי stage cT1-2, עם רמות PSA נמוכות מ- 50 ng/mL, ולאחר לא יותר מ- 6 חודשים ממועד האבחנה. המטופלים טופלו באמצעות כריתה נרחבת של הערמונית, EBRT או באמצעות מעקב פעיל בתוך שנה ממועד האבחנה. נעשתה הערכה בנוגע למצבם של המטופלים כעבור 36 חודשים באמצעות דיווח עצמי על ידי Expanded Prostate Cancer Index Compositeי(EPIC), כאשר דירוג גבוה יותר (טווח בין 0-100) מעיד על תפקוד טוב יותר. הבדל שהינו משמעותי מבחינה קלינית הוגדר כ- 10-12 נקודות מבחינת תפקוד מיני, 6 נקודות לאי נקיטת שתן, 5 נקודות לתסמינים אורינריים טורדניים אחרים, 5 נקודות לתפקוד המעיים, ו- 4 נקודות לתפקוד הורמונלי.

מתוך 2,550 גברים שנכללו במחקר, 59.7% עברו כריתה נרחבת של הערמונית, 23.5% עברו EBRT, ו- 16.8% היו במעקב פעיל. גברים בקבוצת ה- EBRT היו מבוגרים יותר ובעלי תפקוד מיני ירוד יותר בזמן התחלת המחקר, בהשוואה לגברים בקבוצת הניתוח. כעבור 3 שנים, דירוג התפקוד המיני ירד באופן משמעותי יותר בקרב גברים בקבוצת הניתוח בהשוואה לגברים בקבוצת ה- EBRT עם הבדל חציוני של -11.9. לא נמצא הבדל משמעותי מבחינה קלינית בירידה בתפקוד המיני בין קבוצת ה- EBRT לקבוצת המעקב הפעיל. כריתה נרחבת של הערמונית נמצאה קשורה גם בהחמרה משמעותית יותר באי נקיטת שתן בהשוואה ל- EBRT (הפרש של -18.0 נקודות) ובהשוואה למעקב פעיל (-12.7 נקודות), אך נמצאה קשורה לשיפור מבחינת תסמינים אורינריים טורדניים בהשוואה למעקב פעיל (5.2 נקודות). לא נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינה קלינית בכל הנוגע לתפקוד המעי או תפקוד הורמונלי בטווח הארוך, כמו כן לא נמצאו הבדלים מבחינת איכות חיים כללית או הישרדות הקשורה למחלה.

החוקרים מסכמים כי בקרב גברים עם סרטן ערמונית מקומי, כריתה נרחבת של הערמונית נמצאה קשורה להחמרה משמעותית יותר בתפקוד המיני ובאי נקיטת שתן בהשוואה הן ל- EBRT והן למעקב פעיל כעבור 3 שנים, אך הייתה קשורה גם לשיפור מבחינת תסמינים אורינריים טורדניים אחרים בהשוואה למעקב פעיל. ממצאים אלו עשויים לסייע בדיון מושכל עם מטופלים במסגרת תהליך קבלת החלטה הנוגעת לטיפול מועדף בסרטן ערמונית מקומי.

מקור:

Barocas, Daniel A., et al. Association Between Radiation Therapy, Surgery, or Observation for Localized Prostate Cancer and Patient-Reported Outcomes After 3 Years. Jama 317.11 (2017): 1126-1140.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  כריתה נרחבת של הערמונית,  EBRT,  מעקב פעיל,  אי נקיטת שתן,  סרטן ערמונית
תגובות