מחקרים 11.05.2017

היענות לטיפול באגוניסטים לקולטן ל- GLP-1 בקרב חולי סוכרת סוג 2

חולים שטופלו ב (TRULICITY (dulaglutie הראו היענות גבוהה יותר לטיפול, התמדה רבה יותר ושיעורים נמוכים יותר של הפסקת טיפול בהשוואה לאלו שהחלו טיפול באקסנטיד או לירגלוטיד

אגוניסטים לקולטן ל- GLP-1י(GLP-1RAs), קבוצת תרופות לטיפול בסוכרת סוג 2 הניתנות בזריקה, מפחיתים היפרגליקמיה על ידי עידוד הפרשת אינסולין תלוית-גלוקוז, דיכוי הפרשת גלוקגון לאחר הארוחה, והשראת תחושת שובע. חוקרים מחברת Eli Lilly בארצות הברית ביקשו להעריך את ההיענות לטיפול (באמצעות שיעור הימים בהם ניתן טיפול; proportion of days covered; PDC), התמדה ושינוי תרופתי בקרב חולי סוכרת סוג 2 המתחילים טיפול ב- GLP-1, ולהשוות בין היענות המשתתפים לטיפול בדולגלוטיד שניתן אחת לשבוע (dulaglutide; TRULICITY) להיענות לטיפול ב- exenatide אחת לשבוע (Bydureon) וב- liraglutide אחת ליום (VICTOZA).

במחקר רטרוספקטיבי תצפיתי נאספו נתוניהם של חולי סוכרת סוג 2 שהחלו טיפול ב- GLP-1 בין השנים 2014-2015 ממאגר מידע רפואי. היענות והתמדה בטיפול בתרופה הראשונה שנרשמה למטופל, ושינויים תרופתיים נבדקו במשך 6 חודשים בעקבות מתן התרופה. למניעת הטיות נעשה propensity score match.

כ- 2,470 מטופלים עמדו בתנאים להכללה בקבוצת dulaglutide,י5,022 טופלו באקסנטיד אחת לשבוע, ו- 8,705 טופלו בלירגלוטיד. לאחר התאמה למניעת הטיות, נכללו בקבוצת exenatide אחת לשבוע כ- 2,415 מטופלים, ולצורך השוואה בין dulaglutide ו-liraglutide, נכללו בכל אחת מהקבוצות 2,037 מטופלים. היענות לטיפול הייתה גבוהה בקבוצת ה-dulaglutide, הן בהשוואה לקבוצת  ה- exenatideי(0.72 לעומת 0.61; P<0.0001), והן בהשוואה לקבוצת  ה -liraglutideי(0.71 לעומת 0.67; P<0.0001). אחוז המטופלים שהשיגו PDC מעל 0.80 היה גבוה משמעותית בקרב חולים שטופלו ב- dulaglutide בהשוואה ל- exenatideי(54.2% לעומת 37.9%) ובהשוואה ללירגלוטיד (53.5% לעומת 44.3%). משך הטיפול החציוני (בימים) היה ארוך באופן משמעותי בקרב המטופלים ב- dulaglutide בהשוואה ל- exenatideי(148.4 לעומת 123.6) ובהשוואה ל- liraglutideי(146.0 לעומת 137.4). שיעור נמוך יותר של מטופלים הפסיקו את הטיפול ב- dulaglutide בהשוואה ל- exenatideי(26.2% לעומת 48.8%) ובהשוואה  ל- liraglutideי(28.0% לעומת 35.6%).

החוקרים מסכמים כי חולי סוכרת סוג 2 שהחלו טיפול ב- dulaglutide הראו היענות גבוהה יותר לטיפול, התמדה רבה יותר ושיעורים נמוכים יותר של הפסקת טיפול בהשוואה לאלו שהחלו טיפול ב- exenatide או liraglutide בתקופת מעקב של כחצי שנה. יש לקחת בחשבון, מסייגים כותבי המאמר, מגבלות שונות הנובעות מעריכת מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי.

מקור:

Alatorre C, Fernández Landó L, Yu M, Brown K, Montejano L, Juneau P, Mody R and Swindle R. Treatment patterns in patients with type 2 diabetes mellitus treated with glucagon-like peptide-1 receptor agonists: Higher adherence and persistence with dulaglutide compared with once-weekly exenatide and liraglutide. Diabetes Obes Metab. 2017.
https://doi.org/10.1111/dom.12902

TRU05201700174

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  היענות לטיפול
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות