פרפור פרוזדורים 28.05.2017

חשיבותו של ניטור אק"ג טרם ההגעה לבית החולים במטופלים עם חשד לאירוע מוחי

במחקר שנערך בגרמניה נמצא כי בדיקות אק"ג שנערכו על ידי צוותי החירום במטופלים עם חשד לשבץ מוחי היו בעלות חשיבות אבחנתית וטיפולית עם הגעתם לבית החולים

א.ק.ג לבדיקת הפרעת קצב בלב (אילוסטרציה)
א.ק.ג לבדיקת הפרעת קצב לב (אילוסטרציה)

פרפור פרוזדורים מהווה את אחד מהגורמים המרכזיים לשבץ איסכמי, ובמקרים רבים מופיע כהפרעת קצב התקפית. בנוסף לפרפור פרוזדורים, חולים המתייצגים עם שבץ עשויים לסבול מהפרעות לבביות שונות, כולל אירועים לבביים איסכמיים והפרעות קצב ממקור חדרי. חוקרים מגרמניה ביקשו לבחון את היעילות האבחנתית של תרשימי אק"ג שנערכו על ידי צוותי חירום בקרב מטופלים עם חשד לשבץ איסכמי טרם הגעתם לבית החולים.

במחקר פרוספקטיבי נכללו מטופלים שהתקבלו למרכז רפואי שלישוני יחיד בחשד לאירוע מוחי איסכמי באמצעות שירותי החירום ושעברו ניטור באמצעות א.ק.ג בדרכם לבית החולים. החוקרים ערכו השוואה של תרשימים אלו לתרשימי א.ק.ג שנערכו בקבלה לבית החולים, ולניטור א.ק.ג שעברו החולים במהלך אשפוזם במחלקה הנוירולוגית.

נתונים סטטיסטיים: בסך הכל נכללו במחקר 259 חולים שהתקבלו לחדר המיון עם תרשימי א.ק.ג שנלקחו על ידי צוותי החירום, מתוכם 90.3% עם שבץ איסכמי, ו- 9.7% עם שבץ דימומי. פרפור פרוזדורים הופיע בתרשימי הא.ק.ג של 25.1% מהחולים, חסם הולכה של הקוצב המשני (AV block) הופיע ב- 5.4% מהחולים, עליות ST משמעותיות נראו בכ- 5%, ופעילות חדרית אקטופית נרשמה בכ- 9.7% מהחולים. בקרב 18 מטופלים נעשתה אבחנה של פרפור פרוזדורים חדש גם על סמך הניטור שנערך טרם הגעתם לבית החולים, כאשר ב-2 מתוכם פרפור פרוזדורים נראה אך ורק בתרשימים של צוותי החירום ללא הישנות במהלך הניטור בבית החולים. מתוך 126 מטופלים (48.6%) שהתייצגו עם הפרעות בתרשימי א.ק.ג טרם הגעתם לבית החולים, 16.7% קיבלו טיפול אנטי-אריתמי במהלך העברתם לבית החולים, ו- 6.4% הועברו ליחידה הקרדיולוגית בתוך 24 שעות.

החוקרים מסכמים כי באחוז לא מבוטל של חולים שהתקבלו לבית החולים בחשד לשבץ מוחי, תרשימי א.ק.ג שנערכו על ידי צוותי חירום טרם הגעתם היוו כלי אבחנתי משמעותי להפרעות לבביות רלוונטיות. יש אם כך חשיבות לניטור א.ק.ג באופן שגרתי כחלק מההערכה הראשונית ב"שטח" לחולים עם חשד לאירועים מוחיים.

מקור:

Bobinger T et al. Diagnostic value of prehospital ECG in acute stroke patients. Neurology 2017 May 16; 88:1894.

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  שבץ מוחי,  תרשים א.ק.ג,  הפרעות קצב,  פרפור פרוזדורים,  נוירולוגיה,  מחקרים,  רפואת חירום,  קרדיולוגיה
תגובות