אנדוקרדיטיס זיהומית 01.06.2017

כיצד השפיעה הגבלת הטיפול המונע באנטיביוטיקה על היארעות אנדוקרדיטיס זיהומית?

מתוצאות מחקר אפידמיולוגי עולה כי אין עלייה בהיארעותה של אנדוקרדיטיס זיהומית במהלך השנים, גם לא על רקע זיהום בסטרפטוקוק שמקורו בחלל הפה, בעקבות המלצות ארגון הלב האמריקאי משנת 2007 להגבלת מתן טיפול אנטיביוטי מונע

בדיקת חיידקים עם אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)
בדיקת חיידקים עם אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)

בארצות הברית, וגם בישראל, ההמלצות הנוגעות לטיפול אנטיביוטי למניעת דלקת זיהומית של פנים הלב עברו שינוי משמעותי בשנת 2007, עם מעבר ממתן טיפול מניעתי באופן שגרתי לכלל המטופלים עם מחלה מסתמית מבנית שעברו פרוצדורות פולשניות, להגבלתו בעיקר למטופלים העוברים טיפולי שיניים ספציפיים, ועם היסטוריה של החלפת או תיקון מסתם לבבי, אירוע קודם של אנדוקרדיטיס, מום כחלוני שלא עבר תיקון או למושתלי לב עם מחלה מסתמית. במחקר שתוצאותיו התפרסמו ב- JAMA ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של שינויים אלו על היארעותה, מאפייניה ותוצאותיה של אנדוקרדיטיס זיהומית.

במחקר אפידמיולוגי רטרוספקטיבי נאספו נתונים ממאגרי מידע הנוגעים למטופלים שאושפזו עם אירוע ראשון של אנדוקרדיטיס זיהומית במדינות ניו יורק וקליפורניה בין השנים 1998-2013. המדדים שנבדקו היו היארעותה של המחלה, מגמות של מאפייני החולים ושל האטיולוגיה. כמו כן נבדקו מגמות של אופן רכישת הזיהום, המחוללים ותמותה.

בסך הכל נכללו במחקר 75,829 מטופלים עם אירוע ראשון של אנדוקרדיטיס, עם היארעות שנתית שנותרה יציבה לאורך השנים ונעה בין 7.6-7.8 מקרים ל- 100,000. הסיכון היחסי המחושב לתמותה כעבור 90 ימים הראה מגמת ירידה של בערך 2% לשנה. היארעותה של אנדוקרדיטיס זיהומית שנגרמה על ידי סטרפטוקוק שמקורו בחלל הפה לא עלתה לאורך השנים. נראו שינויי מגמה עם הזמן במאפייני החולים ובאטיולוגיה, עם עלייה בשיעורם של הזיהומים המערבים מסתמים תותבים והתקנים תוך לבביים, וירידה בשיעורם של הזיהומים המערבים מסתמים טבעיים. אנדוקרדיטיס זיהומית הקשורה לטיפול רפואי הייתה הסיבה ליותר מ-50% מזיהומי המסתמים הטבעיים, ונמצאה קשורה לשיעורי תמותה של 50% כעבור שנה. עם זאת, שיעורם של חולים עם אנדוקרדיטיס זיהומית נרכשת בבית החולים (nosocomial endocarditis) הראה מגמת ירידה במהלך תקופת המחקר, אך שיעורם של אלו עם זיהומים הקשורים לטיפול רפואי שלא במסגרת בית החולים (health care–associated nonnosocomial endocarditis) עלה.

החוקרים מסכמים, כי במדינות ניו יורק וקליפורניה, היארעותה הכוללת של אנדוקרדיטיס זיהומית נותרה ללא שינוי בין השנים 1998-2013, גם לאחר הטמעת ההנחיות הקליניות המגבילות מתן טיפול אנטיביוטי מונע בשנת 2007. עם זאת, נראו שינויי מגמה במאפייני החולים והאטיולוגיה לאורך הזמן.

מקור:

Toyoda N et al. Trends in infective endocarditis in California and New York State, 1998–2013. JAMA 2017 Apr 25; 317:1652

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  טיפול אנטיביוטי מניעתי,  מסתם תותב,  nosocomial endocarditis,  health care–associated nonnosocomial endocarditis,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות