מחקרים 21.06.2017

הסיכון להמטומה אפידורלית ספינלית בעקבות הרדמה נויראקסיאלית ביולדות תחת טיפול טרומבופילקטי

בסקירת ספרות נרחבת לא נמצא ולו מקרה אחד של SEH ביולדת שעברה הרדמה נויראקסיאלית לאחר קבלת טיפול בהפרין או ב- LMWH, עם זאת, המאמרים הנסקרים מציגים רמת ראיות נמוכה והטרוגניות רבה

פקקת ורידים עמוקים מהווה מקור משמעותי לתחלואה ותמותה במיילדות, עם היארעות של 29.8 מקרים ל- 100,000 לידות נרתיקיות, וסיכון הגבוה פי 4 בעקבות ניתוחים קיסריים. בהתאם להנחיות הקליניות בארצות הברית, מרבית הנשים היולדות בניתוח קיסרי, ונשים המצויות בסיכון לפקקת ורידים סביב או לאחר הלידה מקבלות טיפול טרומבופילקטי. טיפולים אלו מעוררים דאגה בקרב המרדימים, החוששים מסיכון מוגבר להתפתחות המטומה אפידורלית ספינלית (spinal epidural hematoma – SEH) בקרב נשים המטופלות בנוגדי קרישה ועוברות הרדמה נויראקסיאלית. חוקרים מארצות הברית ביקשו לערוך סקירת ספרות שיטתית על מנת לזהות מקרים שתוארו של SEH בעקבות טיפול טרומבופילקטי והרדמה נויראקסיאלית.

עשרה מאמרים נמצאו מתאימים לתנאי ההכללה, וחמישה מקרים נוספים נמצאו בסקירות Anesthesia Closed Claims.

מסקירת המאמרים לא נמצא ולו מקרה אחד של SEH שאירע בעקבות הרדמה נויראקסיאלית וטיפול בהפרין או בהפרין במשקל מולקולרי נמוך (LMWH) בקרב יולדות. ב- 6 מתוך המאמרים, 28 נשים יולדות עברו בלוק נויראקסיאלי לפני חלוף משך הזמן המומלץ לפי ASRAי(American Society of Regional Anesthesia) מקבלת תרופה נוגדת קרישה. לפי שני דיווחים, 52 יולדות עברו הרדמה נויראקסיאלית ללא הפסקת הטיפול ב- LMWH במהלך הלידה.

החוקרים מסכמים כי לא ניתן להגיע למסקנות כמותיות על סמך המאמרים המתוארים, שכן רמת הראיות המוצגות נמוכה, ורמת ההטרוגניות גבוהה. עם זאת, הממצאים מעודדים, שכן בסקירת ספרות נרחבת זו לא נמצא מקרה אחד של SEH בעקבות הרדמה נויראקסיאלית ביולדות שטופלו בטרומבופילקסיס. יש צורך בניתוח נתונים ממאגרי מידע נרחבים על מנת להעריך בצורה מדויקת יותר את ההשפעה של טרומבופילקסיס על היארעותן של המטומות אפידורליות ספינליות. בשלב זה, ממליצים המחברים, טיפול מיטבי ביולדת צריך להיות מורכב מתכנון מולטידיסציפלינרי של מינוני נוגדי קרישה טרם החלטה על ביצוע הרדמה נויראקסיאלית או הרדמה כללית, תוך שקילת היתרונות והסיכונים של כל אחת מהפרקטיקות.

מקור: 

Leffert Lisa R., Dubois Heloise M., Butwick Alexander J., Carvalho Brendan, Houle Timothy T., Landau Ruth. Neuraxial Anesthesia in Obstetric Patients Receiving Thromboprophylaxis With Unfractionated or Low-Molecular-Weight Heparin: A Systematic Review of Spinal Epidural Hematoma. Anesthesia & Analgesia, July 2017. 125; 1 ;223–231.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  הרדמה נויראקסיאלית,  המטומה אפידורלית ספינלית,  SEH,  טרומבופילקסיס,  LMWH,  מיילדות וגינקולוגיה
תגובות