כאב כרוני 04.07.2017

על כאב כרוני ונסיגה קוגניטיבית

כאב כרוני נקשר לנסיגה קוגניטיבית מהירה יותר ולסיכון גבוה יותר ללקות בשיטיון בקרב האוכלוסיה המבוגרת. כך עולה מתוצאות מחקר אורכי שנערך בארצות הברית

כאב כרוני מהווה בעיה שכיחה בקרב האוכלוסיה המבוגרת ונמצא קשור לחסרים קוגניטיביים במחקרי חתך. חוקרים מקליפורניה ביקשו לבדוק את הקשר בין כאב כרוני לנסיגה קוגניטיבית באמצעות מחקר אוכלוסיה אורכי.

במחקר עוקבה נכללו מבוגרים בני 62 ומעלה, שענו על שאלונים בשנים 1998 ו-2000 במסגרת Health and Retirement Studyי(HRS) שנערך בארצות הברית. משתנה החשיפה הוגדר ככאב מתמיד, לפי דיווח של המשתתפים כי הם סובלים לעתים קרובות מכאב ברמה בינונית או חמורה, הן בשנת 1998 והן בשנת 2000. התוצאות העיקריות כללו הערכה קוגניטיבית וקיומו של שיטיון, לפי תוצאות מבחנים נוירופסיכולוגיים שנערכו בין השנים 2012-2000 ולפי יכולת תפקודית יומיומית.

נתונים סטטיסטיים: במחקר נכללו 10,065 מבוגרים (60% נשים, גיל חציוני – 73 שנים). בראשיתו של המחקר, 10.9% מהמשתתפים דיווחו על כאב כרוני, שנמצא קשור לשיעור גבוה יותר של תסמיני דיכאון וירידה בתפקוד היומיומי. מניתוח הנתונים עלה כי כאב תמידי נמצא קשור לנסיגה מהירה יותר בזיכרון. כעבור 10 שנים, פגיעה זו בזיכרון באה לידי ביטוי בסיכון יחסי גבוה ב-15.9% לקשיים בנטילת תרופות ובסיכון גבוה ב-11.8% לאובדן היכולת של ניהול כספים באופן עצמאי. הסבירות המוחלטת ללקות בשיטיון היתה גבוהה ב-2.2% בקרב משתתפים שסבלו מכאב כרוני.

סיכום: החוקרים מסכמים כי כאב כרוני נמצא קשור לנסיגה קוגניטיבית מהירה יותר ולסיכון גבוה יותר ללקות בשיטיון בקרב האוכלוסיה המבוגרת.

מקור:

Whitlock EL, Diaz-Ramirez LG, Glymour MM, Boscardin WJ, Covinsky KE, Smith AK. Association Between Persistent Pain and Memory Decline and Dementia in a Longitudinal Cohort of Elders. JAMA Intern Med. Published online June 05, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.1622

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  כאב כרוני,  נסיגה קוגניטיבית,  שיטיון,  דמנציה,  פגיעה בזיכרון,  מחקר אורכי,  הגיל המבוגר,  נוירו פסיכולוגיה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות