יתר לחץ דם 12.07.2017

האם מתן טיפול תרופתי ליתר לחץ דם באמצעות רבע המינון המקובל עשוי להיות יעיל?

חוקרים מאוסטרליה בדקו האם טיפול תרופתי ביתר לחץ דם ברבע המינון המקובל של תרופה יחידה, או של שילוב תרופות, עשוי להיות יעיל ולהוביל להפחתת עומס תופעות הלוואי הנלווה לטיפול

צמצום של תופעות לוואי למינימום האפשרי הוא הכרחי לצורך טיפול ארוך טווח במצב שלרוב הוא א-תסמיני כיתר לחץ דם. מספר מחקרים הדגימו בעבר כי שילובי תרופות במינונים נמוכים עשויים להוות פתרון יעיל עם יחס מתקבל על הדעת בין תופעות לוואי להפחתת לחץ דם. כיוון שבמקרים רבים האפקט על הורדת לחץ דם מתמתן בצורה משמעותית במינונים שהם מעל לרבע המינון המקובל, צירוף של מספר תרופות להורדת יתר לחץ דם ברבע המינון המקובל כיום עשוי להיות יעיל.

חוקרים מאוסטרליה ביקשו לערוך סקירת ספרות ומטא-אנליזה של מחקרים מבוקרים שבמסגרתם ניתן טיפול במינונים נמוכים (רבע המינון המקובל) של תרופות אנטי-היפרטנסיביות שונות למטופלים עם יתר לחץ דם, בין השאר בשילובים שונים, ובהשוואה למתן פלצבו או לטיפול במינונים המקובלים.

נתונים סטטיסטיים: בסקירה נכללו 42 מחקרים שכללו 20,284 מטופלים. ב-36 מהמחקרים נערכה השוואה בין מתן תרופה ברבע מינון בהשוואה לפלצבו, בהם נמצאה ירידה של -4.7 mmHg לעומת  -2.4 mmHg, בהתאמה (P<0.001). ב-6 מחקרים ניתן טיפול באמצעות שילוב של שתי תרופות ברבע מינון בהשוואה לפלצבו, בהם נמצאה ירידה של -6.7 mmHg לעומת -4.4 mmHg, בהתאמה (P<0.001).

בהשוואה למתן טיפול בתרופה יחידה במינונים המקובלים, השינוי שנראה בלחץ דם תחת טיפול אמצעות תרופה יחידה ברבע המינון (37 מחקרים), שילוב שתי תרופות ברבע מינון (2 מחקרים), או שילוב ארבע תרופות ברבע המינון (מחקר אחד) היה +3.7 לעומת +2.6 (P<0.001), +1.3 לעומת -0.3 (P<0.001), ו- -13.1 לעומת -7.9 (P<0.001) mmHg, בהתאמה.

מבחינת תופעות לוואי, לא נמצא הבדל משמעותי בין טיפול יחיד או שילוב של שתי תרופות ברבע מינון בהשוואה לפלצבו, אך שיעורן היה נמוך משמעותית בהשוואה לטיפול במינון המקובל.

סיכום: החוקרים מסכמים כי טיפול ליתר לחץ דם באמצעות שילוב של שתי תרופות ברבע המינון המקובל עשוי להוות אלטרנטיבה יעילה לטיפול בתרופה יחידה במינון המקובל. ניתן לשקול גם הוספה של תרופה ברבע מינון לטיפול קיים לצורך הפחתה נוספת של 3-4 mmHg בערכי לחץ דם, תוך הימנעות מתופעות לוואי נוספות. יש מקום, אם כך, למחקרים עתידיים על מנת לבחון את יעילותם ובטיחותם של שילובי 3 או 4 תרופות במינונים נמוכים להפחתת לחץ דם.

 

מקור:

Bennett A et al. Efficacy and safety of quarter-dose blood pressure–lowering agents: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension 2017Jul; 70:85.

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  תופעות לוואי,  מינונים,  מחקרים,  מטה אנליזה
תגובות