אנמיה 19.07.2017

ברזל סולפט או ברזל בתצמיד רב-סוכר לטיפול באנמיה על רקע חסר ברזל בפעוטות

במחקר נבדקה יעילותו של ברזל סולפט בהשוואה לזו של iron polysaccharide complex, לפי השפעתם על ריכוז ההמוגלובין בקרב פעוטות וילדים עם אנמיה על רקע חסר ברזל

אנמיה על רקע חסר ברזל (iron deficiency anemia – IDA) פוגעת ביותר ממיליארד בני אדם ברחבי העולם, וקשורה בהפרעות נוירו-התפתחותית בפעוטות וילדים. ברזל סולפט הוא תוסף הברזל הנפוץ ביותר כטיפול פומי, למרות שברזל בתצמיד עם רב-סוכר (iron polysaccharide complex) עשוי להוות טיפול נסבל יותר מבחינת תופעות הלוואי.

במחקר שהתפרסם ב-JAMA ביקשו חוקרים מארצות הברית להשוות את יעילותו של  ברזל סולפט לזו של iron polysaccharide complex, לפי השפעתם על ריכוז ההמוגלובין בקרב פעוטות וילדים עם אנמיה על רקע חסר ברזל.

במחקר קליני מבוקר כפול סמיות שנערך במסגרת מרפאת חוץ המטולוגית במרכז רפואי שלישוני, נכללו פעוטות וילדים בגילאי 9-48 חודשים שאובחנו עם אנמיה על רקע חסר ברזל בין השנים 2013-2015. הילדים טופלו בברזל במינון של 3 מ"ג לק"ג ליום, באמצעות ברזל סולפט או באמצעות iron polysaccharide complex, תוך מעקב של 12 שבועות. התוצאה העיקרית הוגדרה כשינוי בערך המוגלובין במהלך תקופת המעקב. תוצאות משניות כללו רזולוציה של האנמיה כעבור 12 שבועות (ריכוז המוגלובין מעל 11g/dL, MCV גבוה מ- 70fL, reticulocyte hemoglobin equivalent מעל 25pg, רמת פריטין בסרום גבוהה מ- 15ng/mL, וערך TIBC נמוך מ- 425 μg/dL), שינויים ברמות פריטין בסרום וב- TIBC, ותופעות לוואי.

נתונים סטטיסטיים: מתוך 80 פעוטות וילדים שנכללו במחקר, 59 השלימו אותו, מתוכם 28 בקבוצת הברזל סולפט ו-31 בקבוצת ה-iron polysaccharide complex. בעקבות 12 שבועות של טיפול, רמת ההמוגלובין עלתה מ- 7.9 ל- 11.9 g/dL בקבוצת הברזל סולפט, ומ-7.7 ל-11.1 g/dL בקבוצת ה- iron polysaccharide complex, עם ערכים גבוהים יותר לאורך זמן בקבוצת הברזל סולפט והפרש מחושב של 1.0 g/dL בין הקבוצות (95% CI 0.4 – 1.6 g/dL; P<0.001). שיעורי רזולוציה שלמה של האנמיה היו גבוהים יותר בקבוצת הברזל סולפט (29% לעומת 6%; P=0.4). רמת פריטין עלתה מ- 3.0 ל- 15.6 ng/mL בקבוצת הברזל סולפט, ומ-2.0 ל- 7.5 ng/mL בקבוצת תצמיד הברזל, עם הפרש מחושב של 10.2 ng/mL (95% CI 6.2 - 14.1 ng/mL). TIBC ירד מ-501 ל-389 μg/dL, בהשוואה לירידה מ-506 ל-417 μg/dL, בהתאמה. לא נמצא הבדל משמעותי בשיעורן של תופעות לוואי במהלך כל תקופת המחקר, פרט להיארעות שלשולים שהייתה גבוהה יותר בקבוצת ה- iron polysaccharide complex בהשוואה לקבוצת הברזל סולפט (58% לעומת 35%, בהתאמה).

סיכום: החוקרים מסכמים כי בקרב פעוטות וילדים בגילאי 9 חודשים עד 48 חודשים עם אנמיה על רקע חסר ברזל, ברזל סולפט נמצא יעיל יותר בהשוואה לברזל בתצמיד רב-סוכר לפי מדדים של עליית ריכוז המוגלובין (גבוהה ב-1.0 g/dL) ורזולוציה של האנמיה בתום 12 שבועות של טיפול, וללא הבדל משמעותי בשיעורן של תופעות לוואי.

מקור:

Powers JM, Buchanan GR, Adix L, Zhang S, Gao A, McCavit TL. Effect of Low-Dose Ferrous Sulfate vs Iron Polysaccharide Complex on Hemoglobin Concentration in Young Children With Nutritional Iron-Deficiency Anemia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(22):2297-2304. doi:10.1001/jama.2017.6846

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  ברזל סולפט,  ברזל בתצמיד רב-סוכר,  iron polysaccharide complex,  מחקרים,  רפואת ילדים
תגובות