הודעות 25.07.2017

ה-CHMP ממליץ על אישור אירופאי ל-Atezolizumab בסוג ספציפי של סרטן ריאה גרורתי ושני סוגים של סרטן שלפוחית גרורתי

חברת רוש הודיעה היום כי הוועדה האירופית לאישור תרופות לשימוש בני אדם אימצה חוות דעת חיובית ל-TECENTRIQ כטיפול בחולים מבוגרים עם סרטן ריאה מתקדם מקומית או גרורתי מסוג שאינו מתאים קטנים (NSCLC) לאחר שטופלו בכימותרפיה

סרטן שלפוחית השתן (צילום: אילוסטרציה)
סרטן שלפוחית השתן (צילום: אילוסטרציה)

• TECENTRIQ כאופציה טיפולית פוטנציאלית לחולים עם סרטן ריאה מתקדם או גרורתי שטופל בעבר (NSCLC)
• TECENTRIQ כאופציה טיפולית פוטנציאלית לחולים עם סרטן שלפוחית גרורתי (mUC) שטופלו בעבר בכימותרפיה מבוססת פלטינום ולחולים שאינם מסוגלים לקבל טיפול כימותרפי בציספלטין

חברת רוש (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) הודיעה היום כי הוועדה האירופית לאישור תרופות לשימוש בני אדם (CHMP- Committee for Medicinal Products for Human Use) אימצה חוות דעת חיובית ל-TECENTRIQי(Atezolizumab) כטיפול בחולים מבוגרים עם סרטן ריאה מתקדם מקומית או גרורתי מסוג שאינו מתאים קטנים (NSCLC) לאחר שטופלו בכימותרפיה. חולי סרטן ריאה בעלי מוטציות משפעלות EGFR ו-ALK יטופלו קודם בטיפול ממוקד לפני שיטופלו ב-TECENRIQ. המלצה חיובית זו מבוססת על תוצאות ממחקר פאזה III גדול (מחקר ה-OAK) ומחקר פאזה II אקראי, מחקר ה-POPLAR. הוועדה אימצה בנוסף המלצה חיובית לשימוש
ב-TECENTRIQ לטיפול במבוגרים עם סרטן שלפוחית מתקדם מקומית או גרורתי (mUC) אשר טופלו בעבר עם כימותרפיה מבוססת-פלטינום או שאינם יכולים לקבל ציספלטין. חוות הדעת החיובית מבוססת על תוצאות מחקר פאזה III אקראי IMvigor211 וקבוצות 1 ו-2 במחקר פאזה II, IMvigor210.

"חוות הדעת החיובית של ה-CHMP הן חדשות מצויינות לחולים החיים עם סרטן ריאה או שלפוחית מתקדמים, אשר למרות ההתקדמות בשנים האחרונות, שיעורי ההישרדות ארוכי הטווח נמוכים יחסית בחולים אלו ביחס לגידולים שכיחים אחרים", אמרה ד"ר סנדרה הורנינג, מנהלת רפואית ראשית וראש מחלקת פיתוח מוצר גלובלית בחברת רוש. "אנו מעודדים מכך שהוועדה לקחה בחשבון את מכלול הנתונים ל-TECENTRIQ ובכללם את חשיבותם של תוצאי מחקר עיקריים כדוג' תגובות ארוכות-טווח".

על-סמך חוות הדעת החיובית של הוועדה, החלטה סופית של הנציבות האירופית צפויה בעתיד הקרוב. TECENTRIQ כבר אושרה בארה"ב ובמספר מדינות עבור חולי סרטן ריאה גרורתי; ועבור חולים עם סרטן שלפוחית גרורתי (mUC) שטופלו בעבר בכימותרפיה מבוססת פלטינום ולחולים שאינם מסוגלים לקבל טיפול כימותרפי בציספלטין.

אודות מחקר ה-OAK
OAK הינו מחקר גלובלי, רב-מרכזי, גלוי-סמיות, אקראי ומבוקר, פאזה III, אשר העריך את היעילות והבטיחות של TECENTRIQ בהשוואה
ל-Docetaxel. המחקר כלל 1,225 חולים בעלי היסטולוגיה קשקשית ולא-קשקשית, בכל רמות ביטוי PD-L1י(Programmed death-ligand 1), וחולקו אקראית (1:1) לקבל TECENTRIQ הניתן בעירוי תוך ורידי במינון 1,200 מ"ג כל 3 שבועות או לקבל Docetaxel הניתן בעירוי תוך ורידי במינון 75mg/m2 כל 3 שבועות. מטרות המחקר הראשוניות המשותפות היו הישרדות כוללת חציונית (OS) ב-850 החולים הראשונים שגויסו למחקר (אוכלוסיית המחקר) ובחולים שהיו בעלי ביטוי חיובי ל-PD-L1 באנליזה הראשונית של מחקר זה.

מחקר ה-OAK הדגים כי TECENTRIQ האריכה משמעותית את משך ההישרדות החציוני בכלל אוכ' החולים ל-13.8 חודשים – 4.2 חודשים יותר מאשר החולים בזרוע ה-Docetaxel (משך הישרדות חציוני [OS]:י13.8 לעומת 9.6 חודשים; HR=0.73, 95% CI: 0.62, 0.87).

table11

table2

אודות מחקר ה-POPLAR
מחקר פאזה II, רב-מרכזי, בינלאומי, אקראי, גלוי-סמיות, מבוקר נבדק בחולי סרטן ריאה מתקדם מקומית או גרורתי (NSCLC) אשר התקדמו לאחר קבלת טיפול כימותרפי מבוסס-פלטינום, ללא תלות ברמת ביטוי PD-L1. מטרת המחקר הראשונית הייתה הישרדות חציונית (OS). סה"כ 287 חולים גויסו וחולקו אקראית (1:1) לקבל TECENTRIQ הניתן בעירוי תוך ורידי במינון 1,200 מ"ג כל 3 שבועות (עד אובדן תועלת קלינית) או לקבל Docetaxel הניתן בעירוי תוך ורידי במינון 75mg/m2 כל 3 שבועות (עד התקדמות מחלה).

החלוקה האקראית הייתה מרובדת לפי רמות ביטוי PD-L1 על תאי מערכת החיסון, לפי מספר קווי טיפול קודמים בכימותרפיה ולפי היסטולוגיה.
אנליזה מעודכנת לאחר כ-200 אירועי תמותה נערכה, ולאחר כ-22 חודשי מעקב חציוניים של הישרדות נצפה שיעור הישרדות חציוני (median OS) של 12.6 חודשים בחולים שטופלו ב-TECENTRIQ, לעומת 9.7 חודשים בקרב החולים שטופלו ב-Docetaxelי(HR=0.69, 95% CI: 0.52, 0.92). שיעור התגובה האובייקטיבי (ORR) הינו 15.3% לעומת 14.7% ומשך התגובה החציוני (DOR) הינו 18.6 חודשים לחולים המטופלים ב-TECENTRIQ לעומת 7.2 חודשים בקרב החולים המטופלים ב-Docetaxel.

אודות סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים
סרטן ריאות הוא הגורם המוביל למוות בשל סרטן ברחבי העולם. מדי שנה 1.59 מיליון בני אדם מתים כתוצאה מהמחלה; משמעות הדבר היא למעלה מ- 4,350 מקרי מוות מדי יום ברחבי העולם. באופן כללי, סרטן ריאות ניתן לחלוקה ל-2 סוגים עיקריים: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) וסרטן ריאות מסוג תאים קטנים (SCLC).יNSCLC הוא הסוג השכיח ביותר, ומהווה כ- 85% מכלל המקרים.

אודות מחקר ה-IMvigor211
IMvigor211 הינו מחקר פאזה III שבדק את TECENTRIQ בהשוואה לכימותרפיה בחולי סרטן שלפוחית מתקדם אשר טופלו בעבר בכימותרפיה מבוססת-פלטינום. המחקר העריך את היעילות והבטיחות של TECENTRIQ בהשוואה למשלב כימותרפי לפי-בחירת הרופא (Vinflunine, Paclitaxel, Docetaxel) שניתנו אחת ל-3 שבועות ב-931 חולי סרטן ריאה גרורתי אשר התקדמו במהלך או לאחר מתן כימותרפיה מבוססת-פלטינום. מטרת המחקר הראשונית הייתה הישרדות כוללת (Overall Survival) ומטרות המחקר השניוניות כללו שיעור תגובה אובייקטיבי, משך זמן עד התקדמות או תמותה, משך התגובה ובטיחות.

מחקר ה-IMvigor211 לא השיג את מטרת המחקר הראשונית של הישרדות כוללת (OS) בהשוואה לכימותרפיה. הנתונים בכללותם הוצגו בכינוס מיוחד EACR-AACR-SIC 2017.

מטרת המחקר הראשונית, הישרדות כוללת, נבדקה באופן רציף (במבנה היררכי) באוכלוסיות מחקר המאופיינות על-ידי רמות ביטוי PD-L1. האוכלוסיה הראשונה שנבדקה היו חולים בעלי רמות ביטוי PD-L1 הגבוה ביותר (IC2/3), לאחר-מכן בכל החולים המבטאים PD-L1י(IC1/2/3) ולאחר-מכן בכלל אוכלוסית המחקר (Intention to treat; ITT). עקב המבנה ההיררכי של המחקר שנקבע מראש, קבוצת החולים בעלי רמת ביטוי IC2/3י(≥5%) נבדקה ראשונה, ונמצא OS HR של 0.87 (95% CI:י0.63, 1.21; median OS 11.1 לעומת 10.6 חודשים ל-TECENTRIQ ולכימותרפיה, בהתאם). באוכלוסיית המחקר הכללית, חולים שטופלו ב-TECENTRIQ השיגו משך הישרדות חציוני 8.6 חודשים (95% CI:י7.8, 9.6) לעומת 8.0 חודשים בזרוע הכימותרפיה (95% CI: 7.2, 8.6) (HR=0.85, 95% CI: 0.73-0.99).

מובהקות סטטיסטית הייתה צריכה להיות מושגת עבור אוכלוסיות המחקר בסדר הבא: IC2/3 (≥5%), IC1/2/3י(≥1%) ובאוכלוסיית המחקר הכללית (ITT). עם זאת, מאחר ולא הושגה מובהקות סטטיסטית ל-OS באוכלוסיית IC2/3, לא ניתן היה להעריך את התוצאות עבור מובהקות סטטיסטית בקרב אוכלוסיית IC1/2/3 ובאוכלוסיית המחקר הכללית ולכן אנליזות אלו נותרו תיאוריות בטבען.

שיעורי תגובה אובייקטיבים (ORR) היו דומים לאלו שדווחו במחקר פאזה II קודם ה-IMvigor210 ודומים בין שתי זרועות המחקר. משך התגובה החציוני (mDOR), מטרת מחקר שניונית, לאלו שקיבלו TECENTRIQ היה 21.7 חודשים (95% CI:י13.0, 21.7) באוכלוסיית המחקר הכללית, לעומת 7.4 חודשים (95% CI: 6.1, 10.3) לחולים שטופלו בכימותרפיה. בזמן קריאת הנתונים, מרבית (63%) מהחולים שהגיבו לטיפול ב-TECENTRIQ המשיכו להגיב, בהשוואה ל-21% מהחולים שטופלו בכימותרפיה.

אודות מחקר ה-IMvigor 210 (קבוצה 2)
בקבוצה 2, מטרות היעילות המשותפות היו שיעורי תגובה אובייקטיבית לפי ועדת ביקורת חיצונית ונבדקה ע"י קריטריוני RECIST v1.1 ושיעורי תגובה אובייקטיבית לפי הערכת החוקרים לפי קריטריוני RECIST המותאמים (modified RECIST). במחקר היו 310 חולים שטופלו ב-TECENTRIQ במינון 1,200 מ"ג בעירוי תוך-ורידי כל 3 שבועות עד אובדן תועלת קלינית. המחקר השיג את מטרותיו הראשונות בקבוצה 2, והדגים שיעורי תגובה מובהקים סטטיסטית לפי ועדת ביקורת חיצונית ולפי הערכת החוקרים לפי קריטריוני mRECIST בהשוואה לזרוע ביקורת היסטורית שעומדת על 10% שיעור תגובה.

אנליזה בוצעה במשך מעקב הישרדותי של 21.1 חודשים בקבוצה 2. שיעורי התגובה לפי ועדת ביקורת עצמאית היו 28.0% (95% CI:י19.5, 37.9) בחולים בעלי ביטוי IC2/3,י19.3% (95% CI:י142, 25.4) בחולים בעלי רמות ביטוי PD-L1 IC1/2/3 ו-15.8% (95% CI:י11.9, 20.4) בכלל החולים. שיעור התגובה האובייקטיבי לפי הערכת החוקרים לפי קריטריוני mRECIST היה 29% (95% CI:י20.4, 38.9) בקרב החולים המבטאים PD-L1 ≥5%,י23.7% (95% CI:י18.1, 30.0) בחולים בעלי רמת ביטוי PD-L1≥1% ו-19.7% (95% CI:י15.4, 24.6) בכלל החולים. שיעור התגובה המלאה (Complete Response) לפי ועדת ביקורת חיצונית בכלל אוכלוסית המחקר היה 6.1% (95% CI:י3.7, 9.4). בקבוצה ה-2 , משך התגובה החציוני לפי ועדת ביקורת עצמאית טרם הושג בכל תתי הקבוצות של PD-L1 או בכלל החולים, עם זאת הוא הושג בקרב החולים בעלי רמת ביטוי PD-L1<1%י(13.3 חודשים; 95% CI:י 4.2, NE). שיעור ההישרדות לאחר 12 חודשים היה 37% בכלל החולים.

אודות מחקר ה-IMvigor 210 (קבוצה 1)
חוות הדעת החיובית של ועדת ה-CHMP לאישור התרופה לחולים שאינם מתאימים לטיפול מבוסס-פלטינום, מבוסס על תוצאות מקבוצה 1, אשר כללה 119 חולים עם סרטן שלפוחית מתקדם מקומית או גרורתי שלא יכלו לקבל כימותרפיה מבוססת-פלטינום ואשר לא טופלו בעבר או התקדמו תוך 12 חודשים לאחר טיפול נאו-אדג'וונטי (לפני ניתוח) או טיפול משלים כימותרפי (לאחר ניתוח). מטרת המחקר הראשונית הייתה שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR).

table3

פרופיל בטיחותי משולב
הבטיחות של TECENTRIQ מבוססת על מידע משולב מ-2,160 מטופלי סרטן שלפוחית וריאה. תופעות הלוואי השכיחות ביותר בכל רמה היו עייפות (35.4%), ירידה בתיאבון (25.5%), בחילה (22.9%), קושי נשימתי (21.8%), שלשול (18.6%), חום (18.3%), פריחה (18.6%), הקאה (15.0%), כאבי מפרקים (14.2%), תשישות (13.8%) וגרד (11.3%).

אודות סרטן שלפוחית גרורתי
קרצינומה גרורתית של תאי האורותל (mUC) כרוכה בפרוגנוזה גרועה ובאפשרויות טיפול מוגבלות. במשך למעלה מ- 30 שנה לא אירעה התקדמות משמעותית בטיפול במחלה זו מחוץ לארה"ב. קרצינומה של תאי האורותל היא מחלת הסרטן התשיעית בשכיחותה ברחבי העולם; ב- 2012 אובחנו 430,000 מקרים חדשים, והמחלה גורמת לכ- 145,000 מקרי מוות ברחבי העולם מדי שנה. הסיכוי לחלות בקרצינומה של תאי האורותל הוא גבוה פי 3 בקרב הגברים לעומת הנשים, ושכיחות המחלה גבוהה פי 3 במדינות המפותחות בהשוואה למדינות הפחות מפותחות.

אודות TECENTRIQ (אטזוליזומאב)
TECENTRIQ הנו נוגדן מונוקלונלי הנקשר לחלבון המכונה PD-L1י (programmed death ligand-1), אשר מבוטא על תאי הגידול ועל תאי מערכת החיסון המסתננים לגידול.
PD-L1 עובר אינטראקציה עם PD-1 ו- B7.1, אשר שניהם נמצאים על פני השטח של תאי T, וכך יוצר עיכוב פעילות תאי T. באמצעות חסימת אינטראקציה זו, TECENTRIQ עשוי לאפשר שפעול של תאי ה-T, ובכך לשחזר את יכולתם לזהות ולתקוף ביעילות את תאי הגידול. ל-TECENTRIQ יש את הפוטנציאל להיות בשימוש כפרטנר לשילוב עם תרופות אימונותרפיה כנגד סרטן אחרות, טיפולים ממוקדי מטרה וכימותרפיות שונות במגוון רחב של גידולי סרטן.

למידע נוסף: roche.com/media/media_backgrounder/media_oncology.htm

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות