מחקרים 06.08.2017

מלטונין אקסוגני (סירקדין) מקצר את משך הזמן עד לשינה ומשפר את מחזור השינה-ערות בהפרעות שינה ראשוניות

מטה-אנליזות של מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית מצאו הוכחות ליעילות הטיפול במלטונין אקסוגני (סירקדין) בנדודי שינה, תסמונת פאזת השינה הדחויה ותסמונת מחזוריות שינה השונה מ- 24 שעות

מלטונין הינו הורמון פיזיולוגי המעורב בתזמון השינה ומשמש כיום כטיפול אקסוגני בהפרעות שינה ראשוניות ומשניות, עם ראיות אמפיריות ליעילות, אך ראיות מעטות ממחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית. מטה-אנליזה זו בוצעה במטרה להעריך את בסיס הראיות להשפעות הטיפוליות של מלטונין אקסוגני (Circadin - Melatonin) בהפרעות שינה ראשוניות.

ביולי 2013 ובמאי 2015 נערכו סקירות ספרותיות במאגרי המידע האלקטרוניים MEDLINEי(1950-היום), Embaseי(1980-היום), PsycINFOי(1987-היום) ו- Scopusי(1990-היום), יחד עם חיפוש ידני בכתבי עת אחר מחקרים שהשווו את ההשפעה של מלטונין אקסוגני לזו של אינבו בקרב מטופלים עם נדודי שינה ראשוניים (primary insomnia), תסמונת פאזת השינה הדחויה (delayed sleep phase syndrome), תסמונת מחזור ערות-שינה השונה מ- 24 שעות (non 24-h sleep wake syndrome) בקרב עיוורים והפרעת התנהגות בשנת חלום (rapid eye movement [REM]-behaviour disorder). בוצעו מטה-אנליזות על מנת לקבוע את עוצמת ההשפעה של מלטונין בשיפור איכות השינה.

אותרו 5,030 מחקרים בסל הכל, מתוכם 12 עמדו בקריטריוני ההכללה, אשר כללו סמיות כפולה או בודדת, הקצאה אקראית וקבוצת ביקורת. תוצאות המטה-אנליזות הראו כי הראיות המשכנעות ביותר לשימוש במלטונין אקסוגני היוותה בקיצור משך הזמן עד להירדמות בקרב מטופלים הסובלים מנדודי שינה (p=0.002), תסמונת פאזת השינה הדחויה (p<0.0001) וויסות מחזור הערות-שינה בקרב עיוורים, בהשוואה לאינבו.

ממצאי המטה-אנליזות מדגישים את החשיבות האפשרית של מלטונין (סירקדין) בטיפול בהפרעות שינה ראשוניות מסוימות. יש צורך בפיתוח מחקרים מבוקרים גדולים עם הקצאה אקראית על מנת לספק ראיות נוספות לשימוש הטיפולי במלטונין עבור מגוון הפרעות שינה.

מקור: 

Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות שינה ראשוניות,  מלטונין,  מלטונין אקסוגני,  סירקדין,  נדודי שינה,  תסמונת פאזת השינה הדחויה,  תסמונת מחזור ערות-שינה השונה מ- 24 שעות,  הפרעת התנהגות בשנת חלום,  משך הזמן עד להירדמות
תגובות