יתר לחץ דם 17.08.2017

עליית קריאטינין בעקבות התחלת טיפול במעכבי RAS והסיכון לתחלואה קרדיו-רנלית

במחקר עוקבה נרחב שנערך באנגליה נמצא כי עלייה ברמות קריאטינין בעקבות התחלת טיפול במעכבי RAS נמצאה קשורה לעלייה בשיעורם של ESRD, MI, אי ספיקת לב ותמותה

Creatinine test

חוקרים בריטים ביקשו להעריך את ההשפעה ארוכת הטווח של הטיפול בתרופות מעכבות RAS, בהקשר של תוצאות לבביות וכלייתיות, בקרב מטופלים עם עליית רמות קריאטינין בעקבות התחלת הטיפול.

מחקר עוקבה נערך באמצעות שימוש במאגרי מידע אלקטרוניים של ה-Clinical Practice Research Datalink וה-Hospital Episode Statistics באנגליה, עם נתונים שנאספו בין השנים 2014-1997 וכללו כ-122,363 מטופלים שהחלו טיפול ב-ACE-I או ב-ARBs בין השנים הללו.

נעשה שימוש במודל רגרסיה על מנת להשוות את שיעורם של מחלת כליות סופנית (ESRD), אוטם לבבי, אי ספיקת לב, ותמותה בקרב מטופלים עם עלייה של יותר מ-30% או יותר ברמות קריאטינין לאחר התחלת הטיפול התרופתי, לעומת אלה שלא חוו עלייה כזו. נעשתה התאמה לגיל, מין, שנה קלנדרית, רקע סוציואקונומי, גורמים הקשורים לסגנון חיים, מחלת כליות כרונית, סוכרת, תחלואה קרדיווסקולרית נלווית ונטילת תרופות נוספות להורדת לחץ דם או NSAIDs.

נתונים סטטיסטיים: בסך הכל נמצאו כ-2,078 מטופלים (1.7%) עם עליית קריאטנין של 30% או יותר תחת הטיפול, מתוכם נמצא שיעור גבוה יותר של נשים, קשישים, מטופלים עם רקע של תחלואה קרדיו-רנלית, ונוטלי NSAIDs, משתני לולאה או משתנים אוגרי אשלגן.

עלייה של יותר מ-30% בריכוזו של קריאטינין בעקבות התחלת הטיפול (לעומת עלייה של פחות מ-30%) נמצאה קשורה ליחס שיעורי היארעות גבוה יותר של כל התוצאות שהוגדרו, עם יחס של 3.43 ל-ESRD (95% CI 2.40-4.91), 1.46 לאוטם לבבי (1.16-1.84), 1.37 לאי ספיקת לב (1.14-1.65), ו- 1.84 לתמותה (1.65-2.05).

חלוקה לתת קבוצות לפי שיעורי העלייה ברמות קריאטינין (<10%, 10-19%, 20-29%, 30-39%, ו->40%) הראתה עלייה הדרגתית בשיעורן של כל התוצאות שהוגדרו במקביל לעלייה ברמות קריאטינין (עם P<0.001 לכל המגמות). גם עלייה מתונה יחסית בערכי קריאטינין נמצאה קשורה ליחס שיעור היארעות מוגבר לתמותה (1.15 לעלייה של 10-19%, ו-1.35 לעלייה של 29%-20%).

סיכום: החוקרים מסכמים כי עליית קריאטינין בעקבות התחלת טיפול בתרופות ממשפחת ACE-I או ARBs נמצאה קשורה לתוצאות קרדיו-רנליות לא רצויות, עם מגמת עלייה הדרגתית בשיעורן בהתאם לרמת העלייה בערכי הקריאטינין, גם כאשר עלייה זו היתה נמוכה מ-30%.

מקור: 

Schmidt, Morten, Kathryn E. Mansfield, Krishnan Bhaskaran, Dorothea Nitsch, Henrik Toft Sørensen, Liam Smeeth, and Laurie A. Tomlinson. "Serum creatinine elevation after renin-angiotensin system blockade and long term cardiorenal risks: cohort study." Bmj (2017)

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  יל"ד,  תרופות מעכבות RAS,  עליית קריאטינין,  השפעות קרדיו-רנליות,  מחקרים
תגובות