קלוסטרידיום דיפיציל 29.08.2017

מטרונידזול או ונקומיצין לטיפול בזיהום הנגרם על ידי קלוסטרידיום דיפיציל

מתוצאות מחקר המתפרסם ב-JAMA Internal Medicine עולה כי טיפול בונקומיצין הוביל לירידה משמעותית בתמותה במקרים של CDI קשה, בהשוואה למטרונידזול

מטרונידזול במתן פומי נחשב היסטורית לטיפול קו ראשון בחולים עם זיהום קל עד בינוני הנגרם על ידי קלוסטרידיום דיפיציל, Clostridium difficile - CDI, אך נחות בהשוואה לונקומיצין הידרוכלוריד בכל הנוגע לשיעורי ריפוי. בחירת הטיפול המתאים לחולה עלולה, כמו כן, להיות בעלת השפעות משמעותיות בכל הנוגע להישנות CDI ולתמותה, אך תוצאות משניות אלו נחקרו פחות בעבר.

חוקרים מארצות הברית ביקשו להעריך את הסיכון להישנות ולתמותה בתוך 30 יום מכל סיבה שהיא בקרב חולים שטופלו במטרונידזול או בונקומיצין בשל CDI קל עד בינוני וקשה.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי נאסף מידע מרשומות מערכת הבריאות של יוצאי הצבא האמריקאים. נתונים נאספו לגבי חולים שטופלו בעקבות CDI, שאובחן לפי בדיקת מעבדה חיובית לנוכחות רעלני CD, או נוכחות של גנים לרעלני CD בבדיקת צואה, בין השנים 2012-2005. החשיפה הוגדרה כטיפול במטרונידזול או בונקומיצין.

נתונים סטטיסטיים: בתקופה שהוגדרה, כ-47,147 מטופלים (גיל חציוני 68.6, 95.9% מהם גברים) אובחנו עם CDI וקיבלו טיפול, מתוכם 2,068 (4.4%) טופלו בונקומיצין. קבוצת ביקורת עם מאפיינים תואמים הורכבה וכללה 8,069 חולים שטופלו במטרונידזול. מתוך חולים אלה, 5,452 סבלו ממחלה קלה עד בינונית, ו-3,130 סבלו ממחלה קשה. לא נמצא הבדל מבחינת הישנות המחלה בין חולים שטופלו במטרונידזול לאלו שטופלו בונקומיצין ללא תלות בחומרת המחלה, אך נראו שיעורי תמותה נמוכים יותר בקרב חולים שטופלו בונקומיצין (סיכון יחסי מחושב 0.86, 95% CI 0.74-0.98). הבדל זה לא נראה בקרב חולים במחלה קלה עד בינונית, אך היה משמעותי בעבור חולים עם CDI קשה שטופלו בונקומיצין בהשוואה לאלו שטופלו במטרונידזול (סיכון יחסי מחושב 0.79, 95% CI 0.65-0.97).

סיכום: החוקרים מסכמים כי שיעורי חזרה של זיהום הנגרם על ידי קלוסטרידיום דיפיציל דומים בקרב חולים המטופלים במטרונידזול או בונקומיצין פומי, עם זאת, הסיכון לתמותה מכל סיבה שהיא בתוך 30 יום נמוך באופן משמעותי בקרב חולים עם זיהום קשה שטופלו בונקומיצין. ממצאים אלה מחזקים את ההצדקה לתת טיפול בונקומיצין פומי לחולים עם CDI קשה.

מקור:

Stevens VW et al. Comparative effectiveness of vancomycin and metronidazole for the prevention of recurrence and death in patients with Clostridium difficile infection. JAMA Intern Med 2017 Feb 06; [e-pub].

עריכה:  ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  CDI,  מטרונידזול,  הישנות CDI,  מחקרים,  קלוסטרידיום דיפיצילה
תגובות