דלקת גרון 24.09.2017

האם תסמינים וסימנים יכולים לסייע בזיהוי מחוללים של דרכי האוויר העליונות?

החוקרים בדקו את הקשר בין תסמינים וסימנים של זיהום בדרכי האוויר העליונות בקהילה למחוללים ספציפיים באמצעות משטח גרון

קושי באבחנת וזיהוי זיהומים של דרכי האוויר ברפואה בקהילה תורם לשימוש היתר באנטיביוטיקה ומגביר את העמידות החיידקית לתרופות אלו. אם סימנים ותסמינים יכולים לנבא את המיקרוביולוגיה של זיהומים בדרכי האוויר, הם יוכלו לסייע לקלינאים להתאים אנטיביוטיקה למחוללים המתאימים. מטרת המחקר זה היתה למצוא קשר בין תסמינים וסימנים בילדים ברפואה בקהילה וחיידקים באמצעות משטח גרון.

עבודה זו בוצע בתבנית של מחקר חתך בילדים בגיל שלושה חודשים עד 16 שנים המתייצגים עם שיעול חריף וזיהום בדרכי האוויר.

בתחילת המחקר חיידק אחד ומעלה זוהה ב-1,257 מתוך 2,113 (59.5%) ילדים ונגיף אחד ומעלה זוהה ב-894 מתוך 2127 (42%) ילדים. התייצגות קלינית לא נמצאה כקשורה עם זיהוי של חיידק אחד ומעלה (אזור מתחת לעקומת המפעיל 0.54; רווח בר-סמך 95% 0.52-0.56) או נגיף אחד ומעלה (0.64; 0.61-0.66). באופן פרטני, רק RSV נמצא כקשור בהתייצגות קלינית (אזור מתחת לעקומת המפעיל 0.80; 0.77-0.84). הימצאות מחוללים פחתה בין תחילת המחקר וביקור המעקב; יותר בנגיפים (68% לעומת 26%, p<0.001) מאשר בחיידקים (56% לעומת 40%; p=0.01); ההפחתה הגדולה ביותר נצפתה ב-RSV, אינפלואנזה B והמופילוס אינפלואנזה.

הממצאים מדגימים שהתייצגות קלינית לא יכולה להבחין בין הימצאות חיידקים או נגיפים בדרכי האוויר העליונות. עם זאת, הימצאות חיידקים כללית ופרטנית היתה גדולה יותר כאשר ילדים היו חולים לעומת ילדים בריאים ובכך סיפקה עדות שייתכן וחיידקיים של דרכי האוויר העליונות הם הגורם או התוצאה של החולי.

מקור:

Thornton, H.V. et al. (2017) Family Practice.  34(4), 407.

https://academic.oup.com/fampra/article/34/4/407/3003246/Throat-swabs-in-children-with-respiratory-tract

נושאים קשורים:  דלקת גרון,  משטח גרון,  RSV,  זיהומים של דרכי האוויר,  מחקרים
תגובות