בהמשך לפניות חוזרות של רופאי משפחה ורופאים ראשוניים בנוגע לאישורי כשירות, נרצה ליידע אתכם בעמדת הלשכה לאתיקה של הר"י המופיעה בקישור כאן.

אנו שבים ומזכירים כי הכשרת רופאי המשפחה, איננה כוללת הכשרה לצורך קביעת כשירות.

לאור זאת, מומלץ שלא לחתום על אישורי כשירות, אלא אם יש לרופא הכשרה ספציפית בתחום. במידת הצורך מומלץ לתת סיכום מידע רפואי.

איגוד רופאי המשפחה

נושאים קשורים:  הודעות