ספחת רובדית 09.11.2017

מטופלים עם ספחת בינונית עד חמורה שלא הגיבו לאטנרצפט השיגו שיפורים ניכרים עם טיפול באיקסקיזומאב

החלפת הטיפול בספחת בינונית עד חמורה לאיקסקיזומאב (טאלץ) הביאה לשיפורים ניכרים במצב הקליני לאחר 12 שבועות טיפול בקרב כ- 75% מהמטופלים שלא הגיבו (נכשלו בהשגת ציון 0 או 1 בהערכת רופא גלובלית סטטית או בהשגת שיפור בשיעור 75% במדדי ספחת) לטיפול באטנרצפט (אנברל) או אינבו.

מטופלים עם ספחת (psoriasis) אשר משיגים תגובה בלתי מספקת לתרופה ביולוגית אחת, עשויים להניב מהחלפת הטיפול לתרופה ביולוגית אחרת, כגון איקסקיזומאב (Ixekizumab - Taltz), נוגדן חד-שבטי עם זיקה גבוהה לאינטרלויקין 17A (IL-17A). מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את התגובה לאיקסקיזומאב בקרב מטופלים עם ספחת רובדית (plaque psoriasis) בינונית עד חמורה שלא הגיבו היטב לאטנרצפט (Etanercept - Enbrel), באמצעות ניתוח המשך (post-hoc analysis) בשני מחקרים בשלב III.

עבור תתי-ניתוחים של מחקרי UNCOVER-2 ו- UNCOVER-3, שני מחקרים עם הקצאה אקראית בשלב III, העדר תגובה הוגדר ככישלון בהשגת ציון 0 או 1 בהערכת רופא גלובלית סטטית (static Physician's Global Assessment – sPGA) בשבוע 12 למחקר UNCOVER-2 או כישלון בהשגת שיפור בשיעור מינימלי של 75% במדד שטח וחומרת הספחת (Psoriasis Area and Severity Index – PASI 75) בשבוע 12 למחקר UNCOVER-3. מטופלים שלא הגיבו ב- 12 השבועות הראשונים לטיפול באטנרצפט במינון 50 מ"ג פעמיים בשבוע קיבלו בשבוע 12 שתי זריקות אינבו (תקופת ניקוי של ארבעה שבועות) ולאחר מכן איקסקיזומאב אחת לארבעה שבועות (Q4W) בשבועת 16-60. מטופלים שלא הגיבו ב- 12 השבועות הראשונים לאינבו קיבלו בשבוע 12 איקסקיזומאב במינון 160 מ"ג ולאחר מכן איקסקיזומאב Q4W בשבועות 16-60.

לאחר החלפת הטיפול לאיקסקיזומאב Q4W, שיעור ניכר של מטופלים עם ספחת בינונית עד חמורה, שלא הגיבו לאטנרצפט, חוו שיפור מהיר וממושך בכל הערכות היעילות. מבין המטופלים שלא הגיבו לאטנרצפט, כלומר לא השיגו ציון 0 או 1 ב- sPGA במחקר UNCOVER-2 או לא השיגו PASIי75 במחקר UNCOVER-3,י73.0% השיגו ציון 0 או 1 ב- sPGA ו- 78.2% השיגו PASI 75, בהתאמה, לאחר 12 שבועות טיפול באיקסקיזומאב. ממצאי הבטיחות היו דומים בקרב מטופלים שהחליפו טיפול מאטנרצפט לאיקסקיזומאב למטופלים שעברו מאינבו לאיקסקיזומאב.

מטופלים שלא הגיבו ל- 12 שבועות טיפול עם אטנרצפט (אנברל), שנכשלו בהשגת ציון 0 או 1 ב- sPGA או בהשגת PASI 75, השיגו שיעורי תגובה גבוהים לאחר 12 שבועות טיפול עם איקסקיזומאב (טאלץ).

מקור: 

Efficacy and Safety of Switching to Ixekizumab in Etanercept Non-Responders: A Subanalysis from Two Phase III Randomized Clinical Trials in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis (UNCOVER-2 and -3)
Blauvelt A, Papp KA, Griffiths CEM, Puig L, Weisman J, Dutronc Y, Kerr LF, Ilo D, Mallbris L, Augustin M.
Am J Clin Dermatol. 2017 Apr;18(2):273-280. doi: 10.1007/s40257-016-0246-9.

נושאים קשורים:  ספחת רובדית,  איקסקיזומאב,  טאלץ,  אטנרצפט,  אנברל,  תרופות ביולוגיות,  UNCOVER-2,  UNCOVER-3,  מדד שטח וחומרת ספחת,  PASI 75,  הערכת רופא גלובלית סטטית,  sPGA,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות