שיעול כרוני 26.11.2017

מתן PPIs במינון סטנדרטי עשוי לסייע בטיפול בחולים עם שיעול כרוני בלתי מוסבר

במחקר פיילוט אקראי ומבוקר-פלצבו בדקו החוקרים את היעילות ואת המינון המתאים של PPIs לטיפול בשיעול כרוני

ההנחיות המקובלות כיום ממליצות לתת למטופלים שסובלים משיעול כרוני בלתי מוסבר טיפול אמפירי בחוסמי משאבות פרוטונים (PPI), אולם הראיות המדעיות ליעילותו של טיפול זה הן מוגבלות. במחקר פיילוט אקראי ומבוקר-פלצבו שנערך בקוריאה, השוו החוקרים מתן של PPIs במינון סטנדרטי ומינון גבוה לעומת פלצבו למטופלים הסובלים משיעול כרוני בלתי מוסבר.

במחקר השתתפו 27 מטופלים הסובלים משיעול כרוני בלתי מוסבר. מטופלים עם תגובה חיובית לתרופות לטיפול בנזלת אחורית (PND, Post-Nasal Drip) לא נכללו במחקר.

המטופלים חולקו באופן אקראי וסמוי לקבלת טיפול פלצבו, טיפול במינון סטנדרטי של PPIs וטיפול במינון גבוה של PPIs. הטיפול (תרופה או פלצבו) ניתן דרך הפה במשך 8 שבועות, והמטופלים התבקשו לענות על שאלון השיעול של לסטר (LCQ, Leicester Cough Questionnaire) ולדווח ציון בסולם אנלוגי ויזואלי.

ציוני שאלון השיעול של לסטר בקבוצה שקיבלה PPIs השתפרו באופן מובהק משבוע 0 (11.4 ± 1.4) לשבוע 4 (14.8 ± 1.4) ולשבוע 8 (17.1 ± 1.4), בעוד שבקבוצת הפלצבו הציון לא השתפר משבוע 0 (13.7 ± 1.1) לשבוע 8 (11.8 ± 1.4); ההבדל בין שתי הקבוצות היה מובהק (p < 0.001). בניתוח תוצאות תת-קבוצתי לפי ריפלוקס נצפו שיפורים משמעותיים בציון שאלון השיעול בקבוצת ה-PPIs ללא קשר לקיומו של ריפלוקס (p < 0.001 בקבוצת הריפלוקס ו-p < 0.001 בקבוצה ללא ריפלוקס; p = 0.188 בין שתי הקבוצות).

בנוסף, השיפורים בציוני שאלון השיעול והסולם האנלוגי הוויזואלי לא היו שונים באופן מובהק בין הקבוצה שקיבלה PPIs במינון סטנדרטי לקבוצה שקיבלה PPIs במינון גבוה. עם זאת, תופעות לוואי התרחשו רק בקבוצה שקיבלה מינון גבוה (16.7%).

לפיכך, תוצאות המחקר תומכות בשימוש האמפירי של טיפול ב-PPIs במינון סטנדרטי במשך 8 שבועות במטופלים הסובלים משיעול כרוני בלתי מוסבר, בין אם החולה סובל מריפלוקס ובין אם לאו.

מקור:

Park HJ, Park YM, Kim JH, et al. Effectiveness of proton pump inhibitor in unexplained chronic cough. PLoS ONE. 2017;12(10):e0185397.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29016626

נושאים קשורים:  שיעול,  סותרי חומצה,  PPIs,  ריפלוקס,  מחקרים
תגובות
 
28.11.2017, 19:40

בדיקת אאג היתה משנה את התמונה. לחולים רבים עם שיעול עיקש יש סיבה פשוטה של רפלוקס....