אסתמה בילדים 30.11.2017

סטרואידים בשאיפה וסטרואידים סיסטמיים והסיכון לשברים בעצמות אצל ילדים חולי אסתמה

הקשר בין שימוש בסטרואידים בשאיפה וסטרואידים סיסטמיים אצל ילדים בגילאי 18-2 עם אבחנה של אסתמה לבין מקרים של שברים בעצמות אצל אותם ילדים

אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

מחקר מקרה-ביקורת מבוסס אוכלוסיה שנערך בקנדה בחן את הקשר בין שימוש בסטרואידים בשאיפה אצל ילדים בגילאי 2-18 עם אבחנה של אסתמה לבין מקרים של שברים בעצמות אצל אותם ילדים באמצעות מקרי ביקורת מקבילים, ומצא סיכון מוגבר לשברים אצל ילדים שקיבלו סטרואידים סיסטמיים, אך לא אצל ילדים שקיבלו סטרואידים בשאיפה.

שימוש יומיומי בקורטיקוסטרואידים בשאיפה הינו טיפול מומלץ לילדים הסובלים מאסתמה קלה ומתמשכת. עם זאת, ישנו חשש כי בדומה לקורטיקוסטרואידים במתן סיסטמי, קורטיקוסטרואידים בשאיפה עלולים להשפיע לרעה על בריאות העצמות. מטרת המחקר המתואר להלן היתה לקבוע האם שימוש בקורטיקוסטרואידים בשאיפה בילדים חולי אסתמה קשור לסיכוי מוגבר לשברים בעצמות.

המחקר, שנערך בקנדה, היה מחקר מקרה-ביקורת מקונן ומבוסס-אוכלוסיה. החוקרים השתמשו במאגרי מידע מנהלתיים על מנת לאתר עוקבה של ילדים בגילאי 2-18 עם אבחנה של אסתמה בין ה-1 באפריל 2003 ל-31 במרץ 2014. החוקרים התאימו מקרים של שבר ראשון לאחר אבחנה של אסתמה למקרי ביקורת ללא שברים ביחס של 1 ל-4, על בסיס תאריך לידה (בטווח של שנה אחת), מין וגיל בעת קבלת האבחנה של אסתמה (בטווח של שנתיים). החוקרים בחנו את המקרים בטווח של שנה לאחור על מנת לוודא היסטוריה של שימוש בקורטיקוסטרואידים בשאיפה, וכן השתמשו ברגרסיה לוגיסטית מותנית מרובת-משתנים על מנת לקבל יחס סיכויים (Odds Ratio,OR) עם רווח בר-סמך 95% לשברים, בעת השוואה של אי-שימוש בקורטיקוסטרואידים בשאיפה עם שימוש נוכחי (קרי, מרשם נופק עד 90 יום מהבדיקה), שימוש לאחרונה (מרשם נופק בין 91 ל-180 ימים מהבדיקה) ושימוש בעבר (מרשם נופק בין 181 ל-360 ימים מהבדיקה).
התוצא העיקרי במחקר היה ביקור ראשון בחדר מיון עקב שבר לאחר אבחנה של אסתמה.

במחקר נכללו 19,420 ילדים (61% בנים; 31.5% בגילאי 6-9). תוצאות הרגרסיה מרובת-המשתנים לא הראו קשר מובהק בין השבר הראשון לאחר אבחנה של אסתמה לבין שימוש נוכחי (OR = 1.07, רווח בר-סמך 95%: 0.97-1.17), שימוש לאחרונה (OR = 0.96, רווח בר-סמך 95%: 0.86-1.07) או שימוש בעבר (OR = 1.00, רווח בר-סמך 95%: 0.91-1.11) בקורטיקוסטרואידים בשאיפה, בהשוואה לאי-שימוש בהם, תוך תקנון לגורמים סוציודמוגרפיים ושימוש בתרופות אחרות.
עם זאת, שימוש בקורטיקוסטרואידים במתן סיסטמי בפרק זמן של שנה לאחור הוביל לסיכוי גבוה יותר לשברים (OR = 1.17, רווח בר-סמך 95%: 1.04-1.33).

המסקנה העולה מהמחקר היא שקורטיקוסטרואידים במתן סיסטמי קשורים באופן מובהק לסיכוי מוגבר לשברים בילדים חולי אסתמה, בניגוד לקורטיקוסטרואידים בשאיפה.

מקור:

Gray N, Howard A, Zhu J, Feldman LY, To T. Association Between Inhaled Corticosteroid Use and Bone Fracture in Children With Asthma. JAMA Pediatr. 2017;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29131874

נושאים קשורים:  אסתמה,  סטרואידים בשאיפה,  סטרואידים,  שברים,  מחקרים
תגובות