תיאור מקרה 14.12.2017

ההשפעות של ניתוח בריאטרי על קוצר נשימה אצל מטופלים הסובלים מהשמנת יתר

הקשר בין שיפור בקוצר נשימה לאחר ניתוח בריאטרי לבין שינויים בתפקוד ריאתי, ובעיקר בנפח העתודה הנשיפתית (Expiratory Reserve Volume, ERV)

במחקר צרפתי חדש ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעות של ניתוח בריאטרי (קיצור קיבה) על קוצר נשימה אצל מטופלים הסובלים מהשמנת יתר, ולנתח את הקשר בין שיפור בקוצר נשימה לאחר ניתוח בריאטרי לבין שינויים בתפקוד ריאתי, ובעיקר בנפח העתודה הנשיפתית (Expiratory Reserve Volume, ERV).

45 מטופלים (5 גברים ו-40 נשים, BMI ממוצע: 46.2 ± 6.8 ק"ג/מ"ר) נבדקו לפני ניתוח בריאטרי ו-6-12 חודשים לאחריו. קוצר נשימה הוערך באמצעות סולם מועצת המחקר הרפואי המתוקן (modified Medical Research Council scale). בנוסף בוצעו בדיקות תפקודי ריאה, בדיקות גזים בדם עורקי ומבחן הליכה בן 6 דקות, ונותחו מדדי מעבדה כולל CRP (C-Reactive Protein).

מתוצאות המחקר עולה כי 90% מהמטופלים סבלו מקוצר נשימה לפני הניתוח (ציון בסולם mMRC של 1 ומעלה), לעומת 59% לאחר ניתוח בריאטרי (p < 0.001). בנוסף, הציון הממוצע בסולם mMRC השתפר לאחר ניתוח בריאטרי (0.7 ± 0.7 לעומת 1.5 ± 0.9, p < 0.0001).

מבין המטופלים שסבלו מקוצר נשימה לפני הניתוח (38 מטופלים), אצל מטופלים עם שיפור בקוצר נשימה נצפתה עלייה מובחנת יותר בנפח העתודה הנשיפתית לאחר הניתוח בהשוואה למטופלים ללא שיפור בקוצר נשימה (+0.49 ± 0.35 L לעומת +0.17 ± 0.32 L, p = 0.01).

ניתוח רב-משתנים הכולל גיל, שונות BMI, שונות CRP, שונות קיבולת ריאה כוללת ושונות נפח עתודה נשיפתית הראה כי נפח העתודה הנשיפתית היה המשתנה היחיד שנקשר לשיפור בציון סולם mMRC לאחר ניתוח בריאטרי (p = 0.04).

המסקנה במחקר זה היא שירידה במשקל הקשורה לניתוח בריאטרי משפרת קוצר נשימה בחיי היום-יום, כאשר שיפור זה קשור לפחות באופן חלקי לעלייה בנפח העתודה הנשיפתית.

מקור:

Boissière L, Perotin-collard JM, Bertin E, et al. Improvement of dyspnea after bariatric surgery is associated with increased Expiratory Reserve Volume: A prospective follow-up study of 45 patients. PLoS ONE. 2017;12(9):e0185058.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28931052

נושאים קשורים:  ניתוח בריאטרי,  קיצור קיבה,  נפח עתודה נשיפתית,  קוצר נשימה,  השמנת יתר,  תיאור מקרה
תגובות