מבוגרים צעירים סובלים לעיתים קרובות משינה לא איכותית ולא מספקת, וכתוצאה מכל מישנוניות יומית. אחת הסיבות התורמות לכך בשנים האחרונות היא חשיפה למסכים, בין היתר גלישה ברשתות החברתיות שנקשרה גם לדיכאון וחרדה. החוקרים ביקשו לאפיין טוב יותר את הקשר בין מינון הגלישה ברשתות החברתיות במהלך חצי השעה שלפני השינה ובין הפרעה לאיכות וכמות השינה, על מנת לגבש בהמשך המלצות לשימוש נבון במסכים בקרב צעירים.

במחקר נכלל מדגם ארצי מייצג של צעירים בגילאי 19-32 בפנסילבניה. המשתתפים ענו על סקר מקוון והתבקשו לכמת את תדירות הגלישה ברשתות החברתיות בחצי השעה שלפני השינה. איכות השינה הוערכה סובייקטיבית ע״י המשתתפים באמצעות שאלון PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System).

נתונים סטטיסטיים : 1,763 צעירים נכללו במחקר. 41.7% דיווחו על שימוש נדיר ברשתות החברתיות בחצי השעה שלפני השינה, ואילו 32.4% דיווחו על שימוש תדיר או תדיר מאוד. צעירים שנכנסו לרשתות החברתיות בתדירות גבוהה לפני השינה סבלו פי 1.62 מהפרעות שינה לעומת צעירים שנכנסו לעיתים רחוקות. (adjusted odds ratio 1.62; רווח בר-סמך של 95%: 1.31-2.34). נמצא יחס ישר בין תדירות השימוש ברשתות החברתיות בחצי השעה שלפני השינה ובין הפרעות השינה (p=0.007).

סיכום : על פי החוקרים הממצאים מעידים על יחס ישר בין תדירות השימוש ברשתות החברתיות בחצי השעה לפני השינה ובין קיומן של הפרעות שינה, על פי דיווח המטופלים. מחקר נוסף דרוש בתחום על מנת להבין את הקשר וכן לגבש המלצות בנודע לשימוש נבון בטכנולוגיה לצמצום הפרעות שינה.

מקור :

Social Media Use Before Bed and Sleep Disturbance Among Young Adults in the United States: A Nationally Representative Study

Jessica C Levenson, PhDAriel Shensa, MAJaime E Sidani, PhDJason B Colditz, MEdBrian A Primack, MD, PhD

Sleep, Volume 40, Issue 9, 1 September 2017

https://academic.oup.com/sleep/article-abstract/40/9/zsx113/3926043/Social-Media-Use-Before-Bed-and-Sleep-Disturbance?redirectedFrom=fulltext

נושאים קשורים:  הפרעות שינה,  רשתות חברתיות,  אינסומניה,  מחקרים