הודעות 21.01.2018

בחירות למוסדות איגוד רופאי המשפחה בישראל

ב-21 במרץ ייערכו בחירות לוועד האיגוד במסגרת כנס האיגוד בכפר המכביה

ועד האיגוד החליט על קיום בחירות. הבחירות הן ליו"ר, 14 חברי ועד ו-3 חברי ועדת ביקורת.

הבחירות תערכנה במסגרת כנס האיגוד שיתקיים בתאריך 21.3.2018 בכפר המכביה.

חברי ועדת הבחירות הם: ד"ר אנדרה מטלון (יו"ר), ד"ר עודד מזור וד"ר ג'ודי אבייתר.

בעלי זכות לבחור ולהיבחר הם: רופא חבר הר"י, מומחה במקצוע רפואת המשפחה, אשר הסדיר את תשלום דמי החבר שלו לאיגוד לשנים 2016-2017 עד ליום 21.2.2018. לאחר תאריך זה תיסגר רשימת בעלי זכות הבחירה.

ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מחלקת שירות לפרט ולאיגודים בטלפון 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 כדי להסדיר תשלום דמי חבר בכרטיס אשראי ולוודא שהנכם בעלי זכות בחירה. גם גמלאים מומחים, חברי הר"י הינם בעלי זכות בחירה. רצוי להתקשר ולוודא את זכות הבחירה גם כשאין חובת תשלום דמי חבר.

מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד ליום 4.2.2018. להצעת המועמדות יש לצרף "כרטיס ביקור" על גבי עמוד אחד (יש אפשרות לצרף תמונה). נא לציין לאיזה תפקיד הוגשה המועמדות (יו"ר, חבר וועד, וועדת ביקורת). את הצעת המועמדות יש לשלוח בדואר אלקטרוני ובכתב לכתובת הבאה:

ד"ר אנדרה מטלון, דוא"ל: matalon@netvision.net.il sfamilymed@gmail.com

בהתאם למדיניות הר"י ולצורך קיום הליך דמוקרטי מיטבי, במידה ולא יוגשו מספיק מועמדויות לחברי הוועד האיגוד ו/או במידה ותוגש מועמדות יחידה לראשות האיגוד עד לתאריך הקובע, יוארך המועד להגשת המועמדויות בשבוע נוסף בהתאם להודעה שתישלח לחברים.

בכבוד רב,

חברי ועדת הבחירות
ד"ר אנדרה מטלון – יו"ר הוועדה
ד"ר עודד מזור – חבר וועדה
ד"ר ג'ודי אביתר – חברת וועדה

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות