על פי המרכז לבקרת ומניעת מחלות כשליש מהאוכלוסייה בארה״ב סובלת באופן כרוני משינה לא מספקת. רבים מאותם אנשים צורכים כמויות גדולות של קפה בין היתר בניסיון לשפר את הערנות והתפקוד.

יעילות קפאין בשיפור תפקוד וערנות בחסך שינה בוססה במחקרים רבים, אך לרוב נבדקה בחסך שינה מלא או במשך ימים בודדים. מחקר זה בדק את האפקט של קפאין על ערנות פסיכומוטורית וישנוניות במשך 5 ימים של חסך שינה ולאחר השלמת שינה.

במחקר השתתפו 48 מתנדבים בריאים. הנבדקים ישנו לילה אחד מלא (10 שעות זמן מיטה) ולאחריו 5 לילות עם זמן מיטה של 5 שעות, ואחריהם 3 לילות התאוששות עם 8 שעות ללילה. הנבדקים קיבלו מנת קפאין של 200 מ״ג בצורת מסטיק או אינבו בשעות 8:00 ו-00:00 בימים של חסך השינה. הנבדקים עברו מבחן תפקוד פסיכומטורי ומבחן שמירה על ערנות (MWT) אחת ל-4 שעות בשלב חסך השינה ובשלב ההתאוששות.

נתונים סטטיסטיים: קפאין סייע לשמירה על ערנות פסיכומוטורית ב-3 הימים הראשונים לחסך השינה בהשוואה לאינבו, אך לאחר מכן ההשפעה המיטיבה נפסקה. השפעה דומה הייתה לקפאין על הפחתת הישנוניות במבחן שמירה על ערנות והשפעה זו נפסקה כבר ביום השני לחסך השינה. השיפור בשלב השלמת השינה היה איטי יותר בקבוצה שקיבךה קפאין לעומת הקבוצה שקיבלה אינבו.

סיכום: לקפאין יש יעילות מוגבלת בשיפור ערנות ותפקוד במהלך 5 ימים של חסך שינה, רוב ההשפעה מתרחשת ביומיים-שלושה הראשונים, ואילו השימוש בקפאין מאט את החזרה לנורמה לאחר חזרה לשינה רגילה.

מקור:

Limited Efficacy of Caffeine and Recovery Costs During and Following 5 Days of Chronic Sleep Restriction

Tracy Jill Doty al.

Sleep, Volume 40, Issue 12, 1 December 2017

https://academic.oup.com/sleep/article-abstract/40/12/zsx171/4344846?redirectedFrom=fulltext

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  קפאין,  חסך שינה,  מחקרים