מחקר אמריקאי מצא כי חשיפה לקוטלי חרקים ובמיוחד לקרבופורן (Carbofuran) מקבוצת הקרבמטים מעלה משמעותית את הסיכון לדנ״ש עד פי 1.83.

קרבמטים הם קוטלי חרקים מקבוצת האורגנופוספטים הפועלים על ידי עיכוב האנזים אצטילכולין אסטראז. הרעלה של אורגנופוספטים גורמת לדיכוי נשימתי, ולכן ייתכן שגם חשיפה למינונים נמוכים עלולה להחמיר תופעה נשימתית כגון דום נשימה בשינה (דנ״ש). החוקרים בדקו האם חשיפה לקוטלי חרקים שונים משפיעה על שכיחות דנ״ש בקרב מדבירים בחקלאות בארה״ב.

במסגרת מחקר פרוספקטיבי אמריקאי שנקרא Agricultural Health Study ניתנו שאלונים ל-1,569 גברים אמריקאים אשר עובדים כמדבירי חרקים בחקלאות. הנבדקים נשאלו על חשיפה ל-63 קוטלי חרקים שונים ועל אבחנה וטיפול בדנ״ש.

נתונים סטטיסטיים: מתוך 1,569 הנבדקים, 234 דיווחו על אבחנה וטיפול לדנ״ש. מבין 63 חומרי החשיפה, הקשר הבולט ביותר נמצא לקרבופורן, סוג של קרבמט. 100 נבדקים נחשפו לקרבופורן, והסיכון המחושב לדנ״ש היה 1.83 (רווח בר סמך של 95% : 1.34-2.51, p=0.002). החשיפה לקרבופורן החלה לפני אבחנת הדנ״ש בכל המקרים.

סיכום: מחקר זה מוסיף על שהיה ידוע בנוגע לרעילותו של קרבופורן שנאסר לשימוש בחקלאות באירופה וארה״ב לפני כ-10 שנים, אך ממשיך להתקיים בסביבה ונמצא בשימוש במדינות אחרות בעולם. ממצאי המחקר מעידים על קשר חיובי בין חשיפה לקרובופורן והופעה של דנ״ש.

מקור:

Sleep apnea and pesticide exposure in a study of US farmers. Brittney O. Baumert et al. SLEEP HEALTH. February 2018. Volume 4, Issue 1, Pages 20–26.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

 

נושאים קשורים:  קוטלי חרקים,  דום נשימה בשינה,  קרבופורן,  קרבמט,  חקלאות,  מחקרים