פוליסומנוגרפיה היא בדיקת הבחירה לאבחון דום נשימה בשינה (דנ״ש), אך עלותה גבוהה וזמינותה נמוכה. קיימים בשוק סוגים רבים של בדיקות שינה ביתיות ולא כולן מגובות במחקרים איכותיים לקבוע דיוקן באבחון דנ״ש. מחקר זה השווה את התוצאות של שימוש בבדיקות שינה ביתיות מקטגוריה III לפוליסומנוגרפיה במעבדת שינה באבחון וניהול דנ״ש.

למחקר גויסו נבדקים ב-12 מרכזים רפואיים בספרד שהופנו למרפאות שינה בחשד בינוני-גבוה לדנ״ש (נחירות, הפסקות נשימה שנצפו ע״י בן זוג או ישנוניות > 10 בסולם Epwarth). הנבדקים חולקו אקראית לקבוצה שביצעה פוליסומנוגרפיה  במעבדת שינה וקבוצה שביצעה בדיקת שינה נשימתית ביתית ע״י מכשיר מקטגוריה III, הכולל מד סטורציה, מד זרימת אוויר אפית, וחגורות חזה ובטן פיאזואלקטריות.

הנבדקים טופלו ב-CPAP ו/או הדרכה לשינוי אורחות חיים עפ״י תוצאות הבדיקות כמקובל בהנחיות המקצועיות. בנוסף כלל הנבדקים קיבלו הדרכה להיגיינת שינה, מילאו שאלוני איכות חיים וכן ביצעו הולטר ל״ד ופוליסומנוגרפיה מלאה בתום תקופת המעקב של 6 חודשים. ישנוניות עפ״י סולם Epwarth היתה המדד המרכזי. Noninferiority הוגדרה כהבדל של עד 2 נקודות בסולם הישנוניות.

נתונים סטטיסטיים: 212 נבדקים נכללו בקבוצת הפוליסומנוגרפיה ו-218 בקבוצת בדיקה ביתית. בקבוצת הבדיקה הביתית יותר נבדקים נמצאו מתאימים לטיפול ב-CPAPי(68% לעומת 53%). לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית בשיפור הישנוניות בין הקבוצות לפי סולם Epwarth (בקבוצת הפוליסומנוגרפיה ירידה של 4.9 נקודות בממוצע ובקבוצת בדיקה ביתית ירידה של 4.2 נקודות בממוצע,  p=0.14). איכות חיים, ל״ד ותוצאות הפוליסמונוגרפיה בתום 6 חודשים היו דומים בין הקבוצות. בבדיקת עלות-תועלת בדיקת השינה הביתית חסכה 416 דולר לכל מטופל.

סיכום: החוקרים הסיקו מהממצאים כי בדיקות שינה נשימתיות ביתיות יעילות כמו פוליסומנוגרפיה באבחון וטיפול בדנ״ש, ועלותן הכספית נמוכה יותר.

מקור:

Conventional Polysomnography Is Not Necessary for the Management of Most Patients with Suspected Obstructive Sleep Apnea. Noninferiority, Randomized Controlled Trial
Jaime Corral, Maria-Ángeles Sánchez-Quiroga, Carmen Carmona-Bernal, Ángeles Sánchez-Armengol, Alicia Sánchez de la Torre, Joaquín Durán-Cantolla, Carlos J. Egea, Neus Salord, Carmen Monasterio, Joaquín Terán, M. Luz Alonso-Alvarez, Jesús Muñoz-Méndez, Eva M. Arias, Marta Cabello, Josep M. Montserrat, Mónica De la Peña, José C. Serrano, Ferran Barbe, Juan F. Masa, for the Spanish Sleep Network Am J Respir Crit Care Med. 2017 Nov 1;196(9):1181-1190. doi: 10.1164/rccm.201612-2497OC.

נושאים קשורים:  דנ״שׁ,  פוליסומנוגרפיה,  בדיקת שינה ביתית,  מחקרים