שפעת 13.02.2018

שפעת מגבירה את הסיכוי לאוטם לבבי חריף בטווח הקצר

הנגיף שנקשר במידה החזקה ביותר להיארעות אוטם לבבי היה נגיף השפעת B ואחריו נגיף השפעת A

וירוס שפעת (הדמיית אילוסטרציה)

מחקר קנדי בחן כ-350 אשפוזים עקב אוטם לבבי חריף ומצא כי זיהומים נגיפיים במערכת הנשימה נקשרו לשיעורי היארעות גבוהים של אוטם חריף בשבוע לאחר שאושר הזיהום הנגיפי במעבדה. הנגיף שנקשר במידה החזקה ביותר להיארעות אוטם לבבי היה נגיף השפעת B ואחריו נגיף השפעת A.

אוטם לבבי חריף (acute myocardial infarction - MI) יכול להתרחש כתוצאה מזיהומים חריפים במערכת הנשימה. מחקרים קודמים הציעו כי קיים קשר בין שפעת ל- MI חריף, אך מחקרים אלו השתמשו במדידות לא ספציפיות של זיהום בשפעת או שהיו עם עיצוב מחקרי שנוטה להטיות. המחקר הנוכחי העריך את הקשר בין שפעת שאושרה במעבדה לבין MI חריף.

בוצעה סדרת מקרים עם ביקורת עצמית כדי להעריך את הקשר בין זיהום שפעת שאושר במעבדה לבין אשפוז עקב MI חריף. החוקרים השתמשו במספר שיטות מעבדה עם סגוליות (specificity) גבוהה כדי לאשר זיהום עם נגיף השפעת בדגימות מדרכי הנשימה ובמקביל אומתו אשפוזים עקב MI חריף מנתונים אדמיניסטרטיביים. החוקרים הגדירו את "מרווח הסיכון" כשבעת הימים הראשונים לאחר איסוף דגימה מדרכי הנשימה ואת "מרווח הביקורת" כשנה לפני ושנה אחרי מרווח הסיכון.

אותרו 364 אשפוזים עקב MI חריף שאירעו שנה לפני ושנה אחרי תוצאה חיובית בבדיקה לאיתור נגיף השפעת בדרכי הנשימה. מבין אשפוזים אלו, 20 (20.0 אשפוזים בשבוע) אירעו במהלך מרווח הסיכון ו- 344 (3.3 אשפוזים בשבוע) אירעו במהלך מרווח הביקורת. שיעור ההיארעות של קבלה לאשפוז עקב MI חריף במהלך מרווח הסיכון, בהשוואה למרווח הביקורת, היה 6.05 (95% רווח בר סמך: 3.86-9.50). לא נצפתה עלייה בהיארעות לאחר היום השביעי. שיעורי ההיארעות של MI חריף תוך שבעה ימים לאחר אבחנה של זיהום עם נגיף השפעת B, נגיף השפעת A, הנגיף הנשימתי הסינציאלי (RSV) ונגיפים אחרים היו 10.11 (95% רווח בר סמך: 4.37-23.38), 5.17 (3.02-8.84), 3.51 (1.11-11.12) ו- 2.77 (1.23-6.24), בהתאמה.

במחקר זה נמצא קשר מובהק בין זיהומים בדרכי הנשימה, בפרט עם נגיף השפעת, לבין MI חריף. מחקר זה מומן על ידי המוסדות הקנדיים של חקר הבריאות ואחרים.

מקור: 

Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection January 25, 2018 N Engl J Med 2018; 378:345-353 DOI: 10.1056/NEJMoa1702090

נושאים קשורים:  שפעת,  אוטם שריר הלב,  אוטם לבבי חריף,  זיהומים בדרכי הנשימה,  שפעת A,  שפעת B,  הנגיף הנשימתי הסינציאלי,  RSV,  מחקרים
תגובות