רופאי משפחה המעוניינים להשתתף בפעילות האיגוד מתבקשים להירשם לאיגוד דרך מחלקת איגודים בטופס כאן.

רק במידה ונעניתם בשלילה תוכלו למלא בקשה בטופס המצורף להשתתף בפעילויות האיגוד לשנת 2019.

נושאים קשורים:  הודעות