סרטן אורותליאלי 01.03.2018

סולם גלזגו הפרוגנוסטי הינו כלי מדויק לחיזוי הישרדות מטופלים לאחר ניתוח עקב קרצינומה אורותליאלית בדרכי השתן העליונות

סולם גלזגו הפרוגנוסטי מבוסס על רמות סמני דלקת בדם והוא נמצא ככלי פרוגנוסטי יעיל במחלות ממאירות שונות, כאשר לפי ממצאי המחקר הנוכחי, גם עבור סרטן אורותליאלי בדרכי השתן העליונות לאחר ניתוח שמטרתו החלמה. כלי זה מעיד במידה רבה על ההישרדות הספציפית לסרטן וההישרדות הכללית ובמידת מה על דרגת המחלה

תאים סרטניים (אילוסטרציה)
תאים סרטניים (אילוסטרציה)

השילוב של חלבון מגיב Cי(CRP) ואלבומין, או בשמו האחר סולם גלזגו הפרוגנוסטי (Glasgow Prognostic Score - GPS), היה בעל ערך פרוגנוסטי בלתי תלוי עבור מטופלים עם סוגי סרטן שונים, פרט לקרצינומה אורותליאלית בדרכי השתן העליונות (upper tract urothelial carcinoma - UTUC). מטרת המחקר שלהלן היתה לתאר את הקשר שבין GPS להישרדות מטופלים עם UTUC לאחר התאמה עבור גורמים פרוגנוסטיים אחרים.

בוצעה שאילתה בשני מאגרי מידע על UTUC. אותרו סדרות קליניות רטרוספקטיביות על מטופלים עם UTUC מקומית שטופלה בכריתת הכליה והשופכן (nephroureterectomy) עם פיית שלפוחית השתן (bladder cuff), עבורם נותח מידע ממרשם הקבוצה האורו-אונקולוגית של ימגוצ'י והמכללה הרפואית של אוסקה, אשר כלל גיל, נוכחות סרטן בשלפוחית השתן, שלב המחלה, פלישה לשכבה הלימפו-וסקולרית ורמות CRP ואלבומין. GPS הורכב משילוב של CRP ואלבומין. ההישרדות הספציפית לסרטן, ההישרדות הכללית והסיכון העודף היחסי למוות הוערכו באמצעות קטגוריות של GPS לאחר התאמה עבור מין, גיל, סטטוס תפקודי לפי ECOG, דרגה ופלישה לשכבה הלימפו-וסקולרית.

אותרו 724 מטופלים עם UTUC. העוקבה הסופית כללה 574 מטופלים; מתוכם, 29.2% מתו במהלך תקופת מעקב מירבית של 16.7 שנים. הממוצע המשוער של ההישרדות הספציפית לסרטן בעשר שנים עבור מטופלים עם ציונים 0, 1- ו- 2- ב- GPS היה 99.5, 95.1 ו- 75.9 חודשים, בהתאמה. מטופלים עם ציון 2- ב- GPS היו עם הממוצע המשוער הנמוך ביותר של הישרדות כללית בעשר שנים, עם 67.6 חודשים (57.2-77.9). ציון מוגבר ב-GPS היו גם עם קשר מובהק לסיכון עודף למוות מסרטן בעשר שנים (ציון 2 ב-GPS: סיכון עודף יחסי: 1.74, 95% רווח בר סמך: 1.20-2.54) לאחר התאמה עבור מין, גיל המטופלים, סטטוס תפקודי לפי ECOG ומוקד הגידול. מדד C של GPS, עבור הישרדות ספציפית לסרטן ועבור הישרדות כללית היה עליון על גיל המטופלים ומוקד הגידול, אך דומה לדרגת המחלה.

GPS הינו גורם פרוגנוסטי בלתי תלוי להישרדות ספציפית לסרטן ולהישרדות כללית לאחר ניתוח למטרת החלמה עבור UTUC מקומית. השימוש ב-GPS מגביר באופן מובהק את הדיוק של הגורמים הפרוגנוסטיים המבוססים. ה-GPS עשוי להוות נספח משמעותי בייעוץ למטופלים ובעיצוב מחקרים קליניים.

מקור: 

Oncotarget. 2017 Nov 23;8(68):113248-113257. doi: 10.18632/oncotarget.22641. eCollection 2017 Dec 22.
The systemic inflammation-based Glasgow Prognostic Score as a powerful prognostic factor in patients with upper tract urothelial carcinoma.
Inamoto T1, Matsuyama H2, Sakano S2, Ibuki N1, Takahara K1, Komura K1, Takai T1, Tsujino T1, Yoshikawa Y1, Minami K1, Nagao K2, Inoue R2, Azuma H1.

נושאים קשורים:  סרטן אורותליאלי,  קרצינומה אורותליאלית בדרכי השתן העליונות,  CRP,  אלבומין,  סולם גלזגו הפרוגנוסטי,  כריתת הכליה והשופכן,  סרטן בשלפוחית השתן,  פלישה ממאירה לשכבה הלימפו-וסקולרית,  סטטוס תפקודי,  הישרדות כללית,  הישרדות ספציפית לסרטן,  מחקרים
תגובות