קול קורא

איגוד רופאי המשפחה מציע תמיכה חלקית של חברת תרופות להשתתפות בכנס ESRS בבאזל, שוויץ 25-28.09.18. התמיכה כוללת מימון עלות הטיסה, המלון ודמי הרישום עד לסך כולל של 6,400 ₪. כרטיסי הטיסה והלינה במלון חייבים להיות אך ורק לימי הכנס.

יש לשלוח בקשות לפרופ' וינקר vinker01@zahav.net.il עד לתאריך 16/03/2018. במכתב הבקשה יש לנמק את הבקשה.

הבקשות יעלו לדיון בוועדת נסיעות של האיגוד.

פרופ' שלמה וינקר

נושאים קשורים:  הודעות