טיפול באופיואידים 12.03.2018

האם להתחיל טיפול באופיואידים לכאב גב כרוני או בשל אוסטיאוארטריטיס?

המחקר השווה השפעת טיפול באופיואידים או ללא אופיואידים למשך 12 חודשים על תפקוד הקשור לכאב, עוצמת הכאב ותופעות לוואי

טיפול עם אופיואידים לא נמצא עליון לטיפול עם תרופות שאינן אופיואידים בשיפור תפקוד הקשור לכאב במשך 12 חודשים בקרב מטופלים הסובלים מכאב גב כרוני בינוני עד חמור או כאב בשל אוסטאוארטריטיס בברך או בירך.

ראיות מעטות קיימות בנוגע לתוצאים ארוכי טווח של אופיואידים בהשוואה ללא אופיואידים על כאב כרוני. מחקר חדש בוצע במטרה להשוות השפעת אופיואידים ללא אופיואידים למשך 12 חודשים על תפקוד הקשור לכאב, עוצמת הכאב ותופעות לוואי.

המחקר הינו מחקר אקראי הנמשך 12 חודשים עם הערכת תוצאים סמויה. המטופלים גויסו למחקר ממרפאות רפואה ראשונית מיוני 2013 ועד דצמבר 2015, המעקב הושלם בדצמבר 2016. מטופלים זכאים הם אלו שסבלו מכאב גב כרוני בעוצמה בינונית עד חמורה או כאב בשל אוסטאוארטריטיס בברך או בירך, למרות טיפול במשככי כאבים. מתוך 265 מטופלים שגויסו למחקר, 25 פרשו לפני הרנדומיזציה, ו2,40 עברו רנדומיזציה.

שתי ההתערבויות (אופיואידים ותרופות שאינן אופיואידים) התקיימו לפי אסטרטגיית טיפול למטרה במטרה לשפר כאב ותפקוד. כל התערבות כללה אסטרטגיית מרשמים של מספר אפשרויות לתרופות בשלושה צעדים. בקבוצת האופיואידים, הצעד הראשון היה מורפין בשחרור מיידי, oxycodone או hydrocodone/acetaminophen. בקבוצת הלא אופיואידים, הצעד הראשון היה acetaminophen או NSAID. התרופות שונו, הוספו או הותאמו בתוך קבוצת הטיפול לפי תגובת המטופל/ת.

התוצא הראשוני שנמדד היה תפקוד הקשור לכאב [לפי מדד BPIי(Brief Pain Inventory)] במשך 12 חודשים, והתוצאים המשניים היו עוצמת הכאב (לפי מדד BPI לחומרה). לשני מדדי ה-BPI (טווח 0-10, ניקוד גבוה יותר משמעו תפקוד גרוע יותר או עוצמת כאב חמורה יותר), שיפור בנקודה אחת הוגדר כבעל משמעות קלינית. התוצא הראשוני לתופעות לוואי היה סימפטומים הקשורים לתרופות (לפי דיווח המטופלים בשאלון, טווח 0-19).

מתוך 240 מטופלים שעברו רנדומיזציה [גיל ממוצע 58.3 ; 32 נשים (13.0%)], 234 (97.5%) השלימו את המחקר. הקבוצות לא היו שונות משמעותית בבדיקת תפקוד הקשור לכאב במשך 12 החודשים (סך הכל p=0.58). ממוצע הבדל BPI לאורך 12 חודשים היה 3.4 בקבוצת האופיואידים ו3.3 בקבוצת הלא אופיואידים (הבדל 0.1 ; 95%CI -0.5 – 0.7). עוצמת הכאב היתה טובה משמעותית בקבוצת הלא אופיואידים במשך 12 החודשים (סך הכל p=0.03).

ממוצע חומרת BPI במשך 12 חודשים היה 4.0 בקבוצת האופיואידים ו3.5 בקבוצת הלא אופיואידים (הבדל 0.5 ; 95%CI 0.0-1.0). סימפטומים שליליים הקשורים לתרופות היו נפוצים יותר באופן משמעותי בקבוצת האופיואידים במשך 12 החודשים (סך הכל p=0.03). ממוצע הסימפטומים הקשורים לתרופות במשך 12 החודשים היה 1.8 בקבוצת האופיואידים ו0.9 בקבוצת הלא אופיואידים (הבדל 0.9 ; 95%CI 0.3-1.5).

לסיכום, טיפול עם אופיואידים לא נמצא עליון לטיפול עם תרופות שאינן אופיואידים בשיפור תפקוד הקשור לכאב במשך 12 חודשים. תוצאות המחקר לא תומכות בהתחלת טיפול באופיואידים לכאב גב כרוני בינוני עד חמור או לכאב בשל אוסטאוארטריטיס בברך או בירך.

מקור:

Krebs EE, Gravely A, Nugent S, Jensen AC, DeRonne B, Goldsmith ES, Kroenke K, Bair MJ, Noorbaloochi S. Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis PainThe SPACE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(9):872–882. doi:10.1001/jama.2018.0899

ערכה: ד" נועה יקירביץ'

נושאים קשורים:  כאב,  אופיואידים,  אקמול,  NSAID,  כאב גב,  אוסיטאוארטריטיס,  מחקרים
תגובות