מחקר מבוקר עם הקצאה אקראית בהשתתפות 20 מטופלים הסובלים מקשיי נשימה במאמץ, אשר נוטלים אופיואידים אחרים, הראה כי טבליות פנטניל בוקליות (אקטיק) מביאות לשיפור בקשיי הנשימה ובקצב הנשימה במהלך הליכה, בהשוואה לאינבו.

קושי נשימתי התקפי (Episodic dyspnea) הינו אחד מהתסמינים הנפוצים, המתישים והקשים ביותר לטיפול. נערך מחקר הרצה כדי לבחון את ההשפעה של טבליות פנטניל בוקליות (Actiq) על קוצר נשימה שמקורו בפעילות גופנית.

במחקר מקביל, כפול-סמיות, מבוקר-אינבו עם הקצאה מרכזית זה, מטופלים עם סבילות לאופיואידים התבקשו להשלים מבחן הליכה של שש דקות בקו הבסיס ואחר כך מבחן הליכה שני של שש דקות לאחר מינון יחיד של טבליית פנטניל בוקלית (שוות ערך ל-20%-50% ממינון האופיואידים הכללי של המטופלים) או אינבו מותאם.

נערכה השוואה בין שני מבחני ההליכה של סולם הדירוג המספרי (Numeric Rating Scale – NRS; ערכים 0-10, תוצא עיקרי), מרחק הליכה, סימנים חיוביים, תפקוד נוירו-קוגניטיבי ותופעות לוואי.

מבין 22 מטופלים שגויסו למחקר, 20 (90%) השלימו את המחקר. טבליות פנטניל בוקליות נקשרו לירידה מובהקת בתוך זרוע הטיפול בציון NRS של קשיי נשימה, בין 0 לשש לדקות (שינוי ממוצע: 2.4-, 95% רווח בר סמך: 3.5- עד 1.3-) וקצב הנשימה (שינוי ממוצע: 2.6-, 95% רווח בר סמך: 4.7- עד 0.4-). גם אינבו נקשר לירידה בקשיי הנשימה, אם כי לא באופן מובהק (שינוי ממוצע: 1.1-).

השוואה בין זרועות הטיפול של ציוני קשיי הנשימה במבחן ההליכה השני הראתה העדפה לטבליות הפנטניל הבוקליות, אך ללא מובהקות סטטיסטית (שינוי משוער: 0.25-, p=0.068). הערכת רושם כללית הראתה כי יותר מטופלים בקבוצת טבליות הפנטניל הבוקליות מאשר מטופלים בקבוצת האינבו דיווחו על "שיפור כלשהו" בקוצר הנשימה במבחן ההליכה השני (4/9 בהשוואה ל- 0/11, p=0.03). לא היו הבדלים מובהקים בין זרועות הטיפול בתוצאים המשניים האחרים.

מחקר זה הראה כי טיפול מניעתי עם טבליות פנטניל בוקליות (אקטיק) קשור לירידה בקושי נשימתי במאמץ והוא נסבל היטב. ממצאים אלו תומכים בצורך במחקרים גדולים יותר על מנת לאשר את הפוטנציאל הטיפולי של אופיואידים בעלי תחילת פעילות מהירה.

 

מקור: 

J Pain Symptom Manage. 2017 Dec;54(6):798-805. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.08.001. Epub 2017 Aug 10.

נושאים קשורים:  קשיי נשימה,  קוצר נשימה במאמץ,  טבליות פנטניל בוקליות,  אקטיק,  אופיואידים עם פעילות מהירה,  מבחן הליכה,  מחקרים