אוריינות בריאות 15.04.2018

בין אוריינות בריאות לבין הפעלת משתמשים תכופים בשירותי בריאות

האם קיים קשר בין אוריינות בריאות לבין הפעלת המטופל באוכלוסיית מטופלים עם מחלות כרוניות המשתמשים בשירותי בריאות לעתים תכופות

עומסים בחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות בבתי החולים (אילוסטרציה)
משתמשים תכופים במערכת הבריאות. אילוסטרציה

משתמשים תכופים בשירותי בריאות מהווים אוכלוסיה רגישה שראויה לתשומת לב עקב עלויות גבוהות ותוצאים שליליים כמו איכות חיים נמוכה יותר ושיעורי תמותה גבוהים יותר. מערכת הבריאות צריכה להציע התערבויות מותאמות לצרכים שלהם ולרמת אוריינות הבריאות שלהם, כולל שיטות לקידום הפעלה. הקשר בין אוריינות בריאות לבין ההפעלה של המטופל לא נחקר דיו. הפעלת מטופלים מוגדרת כידע, כישורים, ביטחון עצמי והתנהגות הנדרשת לניהול עצמי של מצב רפואי או בריאות כללית.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את הקשר בין אוריינות בריאות לבין הפעלת המטופלים בקרב אוכלוסיה של משתמשים תכופים בשירותי בריאות הסובלים ממחלות כרוניות.

החוקרים אספו מידע חתך (לפני ביצוע חלוקה אקראית) באמצעות מחקר קליני שהעריך התערבות של ניהול מקרה במסגרת טיפול ראשוני. במחקר השתתפו 247 מטופלים אשר גויסו מתוך רשימה של משתמשים תכופים מ-4 קבוצות של רפואת משפחה (FMG- Family Medicine Groups) מאזור Saguenay-Lac-St-Jean בקוויבק (קנדה).

המשתתפים במחקר מילאו שאלונים של דיווח עצמי במהלך פגישה עם עוזר מחקר. השאלונים שהמשתתפים מילאו היו: (1) NVS (Newest Vital Sign) לצורך הערכה של אוריינות בריאות (משתנה בלתי תלוי) ו-(2) PAM-13 (Patient Activiation Measure-13) לצורך הערכה של הפעלת המטופל (משתנה תלוי). הקשר בין אוריינות בריאות לבין הפעלה נבדק באמצעות מתאם בי-סריאלי.

תוצאות המחקר הראו שלא נמצא קשר בין אוריינות בריאות (משתנה בלתי תלוי) לבין הפעלת המטופל (rb= 0.075, p= 0.07) בקרב אוכלוסיית המשתמשים התכופים בשירותי הבריאות.

מסקנות המחקר מציעות כי לא קיים קשר בין אוריינות בריאות לבין הפעלת המטופל בקרב משתמשים תכופים בשירותי הבריאות.

מקור:

Couture, E.M. et al. (2018) BMC Family Practice 19,38.

נושאים קשורים:  מחקרים,  משתמשים תכופים,  טיפול ראשוני,  אוריינות בריאות,  הפעלת המטופל,  מחלות כרוניות
תגובות