רפואת משפחה 16.04.2018

השפעת תחלואה מרובה על הייעוץ הניתן על יד רופאי משפחה

המחקר בדק הבדלים ביחס של רופאי משפחה למטופלים עם תחלואה כפולה כתלות במצב החברתי-כלכלי באזור

ההבנה של ההשפעה של תחלואה מרובה על פגישות עם הרופא אינה מובנת דיה, בייחוד באזורים בהם המצב החברתי כלכלי ירוד וישנו ריכוז גבוה של תחלואה מרובה.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את ההשפעה של תחלואה מרובה על הייעוצים הניתנים על יד רופאי משפחה, תוך השוואה בין אזורים עם שיעורי עוני גבוהים ונמוכים.

החוקרים ביצעו אנליזה משנית של 659 ייעוצים אשר תועדו בווידאו. במחקר השתתפו 25 רופאי משפחה שעובדים באזורי עוני ו-22 רופאי משפחה שעובדים באזורים עשירים בסקוטלנד.

המטופלים דירגו את רמת האמפתיה של הרופאים באמצעות מדד CARE י(Consultation and Relational Empathy) מיד בתום הייעוץ. החוקרים ניתחו את המפגשים המתועדים בווידאו באמצעות ה- Measure of Patient-Centered Communication. ההבדלים בין הקבוצות נבדקו באמצעות רגרסיה רב משתנית רב שלבית.

תוצאות המחקר הראו שבאזורים עשירים, מטופלים עם תחלואה מרובה קיבלו ייעוצים ארוכים יותר בהשוואה למטופלים ללא תחלואה מרובה (ממוצע של 12.8 דקות בהשוואה ל-9.3 דקות, בהתאמה, P=0.015), אך באזורי עוני הממצאים היו שונים (ממוצע 9.9 דקות בהשוואה ל-10.0 דקות, בהתאמה, P=0.774).

כמו כן, תוצאות המחקר הראו שבאזורים עשירים, מטופלים עם תחלואה מרובה תפסו את הרופא שלהם כאמפתי יותר (P=0.009) בהשוואה למטופלים ללא תחלואה מרובה, כאשר באזורי העוני לא נמצא הבדל זה (P=0.334).

ניתוח של המפגשים המתועדים בווידאו הראה שרופאי המשפחה באזורים העשירים היו קשובים יותר למטופלים בעלי תחלואה מרובה כאשר סיפרו על המחלה ועל התחושות שלהם (P<0.031) בהשוואה למטופלים ללא תחלואה מרובה. באזורי עוני, לא נמצא הבדל כזה (P=0.727).

החוקרים הסיקו כי באזורי עוני, בניגוד לאזורים העשירים, הצורך המוגבר של מטופלים עם תחלואה מרובה לא בא לידי ביטוי במפגשים ארוכים יותר עם הרופא, תשומת לב גבוהה יותר מקרב הרופא ותפיסת הרופא כאמפטי יותר מצד המטופל.

קיים צורך בהתערבות על מנת לשנות את חוסר ההתאמה הקיים בין הצורך לבין השירות הניתן עבור מטופלים עם תחלואה מרובה באזורי העוני על מנת לצמצם את חוסר השוויון הקיים במסגרת שירותי הבריאות.

מקור:

Mercer, S.W. et al. (2018) Annals of Family Medicine 16, 127-131.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תחלואה מרובה,  טיפול ראשוני,  רופאי משפחה,  ייעוצים,  אזורי עוני
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות