כאב 18.04.2018

שימוש מקביל בבנזודיאזפינים ובאופיואידים בקרב יוצאי צבא אמריקאים

האם שימוש מקביל בנזודיאזפינים ואופיואידים מגביר היארעות של תוצאים שליליים מעבר לסיכון הבסיסי הקיים בשימוש באופיואידים בלבד?

בנזודיאזפינים ואופיואידים נמצאים בשימוש נפוץ בקרב יוצאי צבא אמריקאים הסובלים מהפרעות נפשיות והפרעות כאב. מטרת המאמר הנוכחי היתה לקבוע האם שימוש מקביל בנזודיאזפינים ואופיואידים מגביר היארעות של תוצאים שליליים מעבר לסיכון הבסיסי הקיים בשימוש באופיואידים בלבד באופן לא אקוטי.

מסד הנתונים של המאמר כלל את כל יוצאי הצבא שקיבלו לפחות מרשם אחד לאופיואידים בין 2008 ו-2012. שימוש לא אקוטי באופיואידים הוגדר כמרשם של לפחות 20 יום בתוך תקופה של 60 יום. שימוש מקביל הוגדר כמרשמים לאופיואידים ובנזודיאזפינים החופפים במשך לפחות 7 ימים. משתמשים באופיואידים בלבד באופן לא אקוטי הותאמו למשתמשים בבנזודיאזפינים ואופיואידים במקביל לפי ניקוד התאמה.

בוצעה תקופת מעקב של 365 יום על מנת לזהות תוצאים שליליים. התוצא הראשוני בחן את הקיום של אחת או יותר מהתופעות הבאות: תאונות או מינון יתר הקשורים לאופיואידים, תאונות ומינון יתר הקשורים לאלכוהול ותרופות שאינן אופיואידים, פגיעות עצמיות, פגיעות הקשורות לאלימות, פציעות בסך הכל ותמותה. רגרסיה לוגיסטית מותאמת בוצעה על מנת לקבוע האם יש קשר בין השימוש המקביל בתרופות לתוצאים שליליים.

העוקבה הסופית כללה 396,141 יוצאי צבא המקבלים אופיואידים באופן לא אקוטי ו48,971 משתמשים בבנזודיאזפינים ואופיואידים במקביל. שימוש מקביל בבנזודיאזפינים ואופיואידים הגדיל את הסיכון לתוצאים שליליים עם odds ratio של 1.359 (95%CI 1.320-1.400 ; p<0.0001).

לסיכום, בקרב יוצאי צבא אמריקאים המטופלים באופיואידים, שימוש מקביל בבנזודיאזפינים נמצא קשור עם עלייה בסיכון לתוצאים שליליים, בהשוואה לסיכון הבסיסי בשימוש באופיואידים בלבד.

מקור:

Gressler LE, Martin BC, Hudson TJ, Painter JT. Relationship between concomitant benzodiazepine-opioid use and adverse outcomes among US veterans. Pain. 2018 Mar 1;159(3):451-9.:

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אופיואידים,  בנזודיאזפינים
תגובות