שלפוחית רגיזה 23.04.2018

מירבגרון נסבלת היטב ומביאה לשיעורים נמוכים יותר של תופעות לוואי בהשוואה לטולטרודין בטיפול בשלפוחית רגיזה

מחקר PREFER השווה בין מספר משטרי טיפול עם מירבגרון (בטמיגה) לטולטרודין (דטרוסיטול) בקרב כ-350 מטופלים עם שלפוחית רגיזה ומצא כי למירבגרון יתרונות בסבילות התרופתית ובשיעור תופעות הלוואי, בעוד ששביעות הרצון ושיפור התסמינים היו דומים עם שתי התרופות

מטרת מחקר זה היתה להעריך את הסבילות והעדפת הטיפול בקרב מטופלים עם שלפוחית רגיזה (overactive bladder - OAB) שטופלו עם מירבגרון (Mirabegron - Betmiga) או טולטרודין (Tolterodine – Detrusitol).

מחקר PREFER היה מחקר כפול-סמיות עם שתי תקופות ושמונה שבועות הצלבה בשלב IV, בו השתתפו מטופלים שסבלו מ-OAB במשך שלושה חודשים או יותר ולא קיבלו טיפול קודם, אשר הוקצו במסגרת המחקר לאחת מארבע קבוצות טיפול ביחס 5:5:1:1 (מירבגרון/טולטרודין, טולטרודין/מירבגרון, מירבגרון/מירבגרון או טולטרודין/טולטרודין), עם הפרדה באמצעות תקופת ניקוי של שבועיים. נקודת הסיום העיקרית היתה סבילות התרופה שהוערכה בשאלון סולם הסבילות התרופתית של שביעות רצון מהטיפול ב-OABי(OAB Treatment Satisfaction – OAB-S) בסוף הטיפול. נותחו אינטראקציות של תקופה-לפי-טיפול כדי לקבוע האם קיימת השפעה כלשהי של סדר התרופות. הוערכו העדפות המטופלים, שינוי מקו הבסיס בתסמיני OAB ותופעות לוואי הקשורות לטיפול.

בסך הכל, 358 מטופלים השלימו את שאלון סולם הסבילות התרופתית S-OAB בביקור אחד או יותר לאחר ההערכה בקו הבסיס. ממוצע (95% רווח בר סמך) הציונים בסולם הסבילות התרופתית S-OAB היה גבוה יותר, באופן מובהק (סבילות טובה יותר), עבור מירבגרון (86.29 [83.50-89.8]) בהשוואה לטולטרודין (83.40 [80.59-86.20], p=0.004). האינטראקציה של תקופה-לפי-טיפול היתה ללא מובהקות (p=0.955). שיפורים בציוני סולם הסבילות התרופתית S-OAB בסוף הטיפול היו ניכרים יותר בקרב נשים, מטופלים בגילאי 65 ומעלה ומטופלים שהיו ללא אי-נקיטת שתן (incontinence) בקו הבסיס ובנוסף הם היו גדולים יותר עם מירבגרון בהשוואה לטולטרודין בשחרור מושהה (ER). לא היו הבדלים מובהקים בהעדפות המטופלים או בשיפורים בתסמיני OAB. נצפו הבדלים מובהקים לטובת מירבגרון מבחינת תופעות לוואי אנטי-כולינרגיות הקשורות לטיפול (20.4% בהשוואה ל- 27.4%, p=0.042) ובעיקר עבור הפרעות במערכת העיכול (14.7% בהשוואה ל- 22.5%, p=0.015).

הסבילות של מירבגרון (בטמיגה) היתה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה לטולטרודין (דטרוסיטול) והעדפות המטופלים והשיפורים בתסמיני OAB היו דומים. שני הטיפולים נסבלו היטב; עם זאת, תופעות לוואי אנטי-כולינרגיות היו נפוצות יותר עם טולטרודין.

מקור: 

Int Urogynecol J. 2018 Feb;29(2):273-283. doi: 10.1007/s00192-017-3377-5. Epub 2017 Jun 15.
A prospective, double-blind, randomized, two-period crossover, multicenter study to evaluate tolerability and patient preference between mirabegron and tolterodine in patients with overactive bladder (PREFER study).
Staskin D1, Herschorn S2, Fialkov J3, Tu LM4, Walsh T5, Schermer CR5.

נושאים קשורים:  שלפוחית רגיזה,  מירבגרון,  בטמיגה,  טולטרודין,  דטרוסיטול,  סבילות תרופתית,  סולם הסבילות התרופתית S-OAB,  תופעות לוואי אנטי-כולינרגיות,  בעיות במערכת העיכול,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות