אוטם לבבי חריף 25.04.2018

נשים עם מחלת לב איסכמית בארה״ב מקבלות פחות סטטינים מאשר גברים

למרות שההנחיות המקצועיות למתן סטטינים במינון גבוה לחולים אחרי אוטם לבבי חריף אחידות לנשים ולגברים, נשים עדיין מקבלות פחות את הטיפול

השפעה של טיפול בסטטינים טרם ניתוח לב וכלי דם

במחקר אמריקאי נמצא כי למרות שההנחיות המקצועיות למתן סטטינים במינון גבוה לחולים אחרי אוטם לבבי חריף אחידות לנשים ולגברים, נשים עדיין מקבלות פחות את הטיפול (47% לעומת 56%).

איגוד הקרדיולוגים האמריקאי ממליץ על מתן סטטינים במינונים גבוהים למניעה שניונית בחולים עם מחלת לב איסכמית. ההמלצה הינה אחידה לנשים ולגברים ומסתמכת על מספר מחקרים התערבותיים שמצאו תועלת בטיפול הן לגברים והן לנשים. למרות זאת, מחקרים הראו כי הטיפול נרשם לנשים פחות מלגברים.

מחקר זה בדק את שיעור ניפוק סטטינים במינון גבוה לנשים לאחר אירוע לבבי איסכמי חריף בהשוואה לגברים, ומהם הגורמים המשפיעים על כך.

במחקר נכללו כ-90,000 חולים אשר קיבלו מרשם לסטטינים ב-30 הימים שלאחר שחרור מאשפוז עקב אוטם לבבי חריף בשנים 2014-2015. החוקרים חישבו את הסיכוי היחסי לניפוק מרשם לסטטינים במינון גבוה לנשים ביחס לגברים (אטורבסטטין 40-80 מ״ג או רוזובסטטין 20-40 מ״ג).

נתונים סטטיסטיים: ל-56% מהגברים ו-47% מהנשים נופקו מרשמים לסטטינים במינון גבוה לאחר אשפוז בשל אוטם לבבי חריף. הסיכוי היחסי לניפוק מרשם לנשים לעומת גברים היה 0.91 (רווח בר סמך של 95%: 0.9-0.92). הפער היה בולט יותר בקצות הגילאים הצעירים והמבוגרים, ובנשים ללא מחלות רקע מרובות נוספות.

סיכום: החוקרים סיכמו כי על אף המאמצים להשוות את ההמלצות המקצועיות לגברים ונשים עם מחלת לב איסכמית, בפועל עדיין נשים מקבלות פחות סטטינים במינון גבוה לאחר אשפוז בשל אוטם לבבי חריף.

מקור:

Sex Differences in High-Intensity Statin Use Following Myocardial Infarction in the United States

Sanne A.E. Peters, Lisandro D. Colantonio, Hong Zhao, Vera Bittner, Yuling Dai, Michael E. Farkouh, Keri L. Monda, Monika M. Safford, Paul Muntner, Mark Woodward

Journal of the American College of Cardiology. Apr 2018, 71 (16) 1729-1737;

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  סטטינים,  אוטם לבבי חריף,  מחלת לב איסכמית
תגובות