דנ"ש ויל"ד 26.04.2018

נמצא קשר תלוי חומרה בין דום נשימה בשינה ויתר לחץ דם

מחקר מצא עלייה לינארית של 17% בסיכון ליל״ד עם כל עלייה של 10 אירועים לשעה באינדקס אפניאה-היפופניאה

למעט יתר-לחץ דם, נמצאו פערים סטטיסטיים מובהקים

13% מהגברים ו-6% מהנשים סובלים מדום נשימה בשינה (דנ״ש). מחקרים אפידמיולוגים מעידים על שכיחות מוגברת של יתר לחץ דם (יל״ד) באנשים עם דנ״ש המגיעה ל-30-50%, וכי טיפול ב-CPAP משפיע לטובה על לחץ הדם. מחקר זה בדק האם קיים קשר תלוי-מינון בין דנ״ש ובין יל״ד.

החוקרים ערכו מטה-אנליזה שכללה 6 מחקרי עוקבה פרוספקטיבים ומחקר מקרה-ביקורת אחד אשר בדקו את הקשר בין דנ״ש ויל״ד. בעזרת חישובים סטטיסטיים בדקו את הקשר בין חומרת הדנ״ש (כמשתקף באינדקס אפניאה-היפופניאה) לשכיחות יל״ד.

נתונים סטטיסטיים: מספר הנבדקים הכולל במטה-אנליזה היה 6,098. אינדקס אפניאה-היפופניאה גבוה היה קשור באופן משמעותי סטטיסטית לשכיחות גבוהה יותר של יל״ד (OR 1.77, רווח בר סמך של 95%: 1.30-2.41, p=0.001). בחישוב לינארי, הסיכון ליל״ד עלה ב-17% עם כל עלייה של 10 אירועי אפניאה-היפופניאה לשעה (OR 1.17, רווח בר סמך של 95%: 1.07-1.27, p=0.001).

לסיכום, קיים קשר תלוי-מינון בין חומרת הדנ״ש לבין הסיכון ליל״ד.

מקור:

Relationship between obstructive sleep apnoea syndrome and essential hypertension: a dose–response meta-analysis

Wanyuan Xia, et al. Sleep Medicine. 2018 April 05. Article in press.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום נשימה בשינה,  אינדקס אפניאה – היפופניאה,  יתר לחץ דם
תגובות