סרטן הלבלב 07.05.2018

סיכון כפול לממאירות הלבלב לאחר דלקת חריפה

מחקר עוקבה שכלל כרבע מיליון איש בדנמרק מצא סיכון כפול לסרטן הלבלב במעקב של חמש שנים ויותר לאחר אשפוז עקב דלקת לבלב חריפה

ממאירות של הלבלב היא אחד הסרטנים הקטלניים. רק 20% מהחולים מאובחנים בשלב שניתן לנתח עם סיכוי להחלמה מלאה. לשם אבחון מוקדם ושיפור הפרוגנוזה הכרחי לזהות את גורמי הסיכון. מחקר זה בדק האם דלקת חריפה של הלבלב היא גורם סיכון לממאירות.

במחקר עוקבה לאומי מבוסס אוכלוסיה בדנמרק הותאמו חמישה מקרי ביקורת בריאים לכל מקרה של אשפוז עקב דלקת לבלב חריפה בשנים 1980-2012. הסיכון לממאירות הלבלב חושב באמצעות מודל cox.

נתונים סטטיסטיים: במחקר נכללו כ-40,000 חולי דלקת לבלב חריפה שאליהם הותאמו כ-200,000 מקרי ביקורת. הסיכון לסרטן לבלב אחרי חמש שנים ומעלה מאירוע של דלקת חריפה היה כפול (HR 2.02, רווח בר סמך של 95%: 1.57-2.61). סיכון מוחלט לסרטן לבלב 2 ו-5 שנים לאחר דלקת חריפה היה 0.7% ו-0.87% בהתאמה.

סיכום: במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה לאומי בדנמרק נמצא סיכון מוגבר (כפול) לסרטן לבלב בחולים שסבלו מדלקת לבלב חריפה.

מקור:

Acute Pancreatitis and Pancreatic Cancer Risk: A Nationwide Matched-Cohort Study in Denmark

Jakob Kirkegård, et al. Gastroenterology. 2018 May;154(6):1729-1736.

  ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת לבלב חריפה,  ממאירות לבלב,  גורמי סיכון
תגובות